3. stopnja

Uvod v metodo »Design Thinking«

14.06.2017

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI vabimo doktorske študente UL na delavnico Uvod v metodo »Design Thinking«

Design thinking delavnica

S predavateljico, izr. prof. dr. Tadejo Zupančič s Fakultete za arhitekturo, boste na delavnici preverili prenosljivost t.i. dizajnerskega razmišljanja ('design thinking'), konkretno s področja arhitekture, na druga področja kreativnega delovanja. Takšen razmislek lahko pomaga doktorskemu študentu razviti kritično distanco do svojega raziskovanja in obenem preveriti poglobljenost delovanja. Pristop je lahko uporaben tudi za kontekstualizacijo delnih oz. končnih raziskovalnih rezultatov, za preverjanje ravni njihove relevantnosti za različne publike ter za razvoj novih načinov komuniciranja s ciljnimi publikami.