3. stopnja

Planiranje in vodenje projektov: izhodišča za dobro prijavo projekta

14.06.2017

Planiranje in vodenje projektov za dok.št.

 

 

Na delavnici boste pridobili vsa znanja, ki jih kot raziskovalci potrebujete za uspešno pridobivanje in vodenje projektov:

  1. DAN (8 pedagoških ur)
  1. DAN (6 pedagoških ur)
  1. DAN (6 pedagoških ur)

• Vrste raziskovalnih in razvojnih projektov

• cilji in rezultati projektov

• življenjski cikel projektov

• metode in tehnike za planiranje projektov (retrogradna členitev projekta, tehnologija izvedbe projekta, terminski plan projekta, plan mejnikov projekta)

• ekonomika projektov

• analiza tveganj projekta

• predstavitev in demonstracija uporabe programa MS Project.

Iskanje virov za financiranje projektov (ARRS, Horizon2020 ipd.)

• mehanizmi za financiranje projektov

• priprava osnutka projekta

• sestava in delovanje konzorcija projekta

• projektna pogodba

• logična matrica projekta

• pregled in priprava projektne dokum.

• kontrolna poročila in poročanje

• evalvacija projekta

• pogajanja s financerji in usklajevanje s timom.

Priprava uspešne vloge projekta (praktično): aktualnost oz. izvirnost projektne ideje

• priprava logične matrice in delovnih sklopov

• cilji projekta in raziskovalni problem

• kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“

• pravila za vodenje konzorcija

• kako načrtovati diseminacijo

• druga ključna znanja za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

 

PREDAVATELJA: Izr. prof. dr. Iztok Palčič je ocenjevalec tehniških projektov v okviru Eurostars, Eureka, COST in drugih finančnih shem ter na Ministrstvu za gospodarstvo. Je svetovalec in predavatelj vsebin s področja projektnega menedžmenta v različnih organizacijah ter avtor številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja projektnega in proizvodnega menedžmenta. Je certificirani projektni manager v skladu z IPMA nivo C in strokovnjak za evalvacijo v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic vodja projekta.

Red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič je v zadnjih petih letih objavila 34 izvirnih znanstvenih člankov ter številne znanstvene prispevke s svojega področja raziskovanja, prav tako pa je aktivna na področju prijave projektov. Vodila je štiri nacionalne ARRS projekte, tri mednarodne projekte Eureka, bila MC (Management Committee member) v COST projektih. Trenutno je aktivna na področju priprave projektov programa OBZORJE 2020 V FINANČNI PERSPEKTIVI 2014 – 2020 in pomaga številnim podjetjem ter ustanovam pri pripravi različnih projektov specifičnih stebrov tega programa.