3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

05.02.2018

Objavljen je razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019.

Prijava za vpis

Rok za prijavo na doktorski študijski program 3. stopnje Elektrotehnika je 30. avgusta 2018.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske programe, in sicer, če se prijavlja: 1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na naslov članice, ki razpisuje študijski program, po pošti priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja). Naslovi za pošiljanje prilog so objavljeni v nadaljevanju razpisa pri posameznih doktorskih študijskih programih.

2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posamezniem doktorskem študijskem programu. Kot pravočasna se upošteva: 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljenem pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka. 

 

ul fe