Alumni

Teden Univerze v Ljubljani: imamo nove nagrajence za pomembne dosežke

Datum objave: 02.12.2015

Že tradicionalna slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani je letos na fakulteti potekala v torek, 1. decembra 2015, na njej pa smo predstavili odmevne dosežke zaposlenih, sodelavcev in študentov fakultete. V čast nam je, da smo med drugim podelili tudi Fakultetne Prešernove nagrade, Vidmarjeve in Vodovnikove nagrade.

prireditev teden ul 2015

Vokalna skupina FE

Prešernove nagrade za leto 2015 so prejeli:

  • Mitja Breznik za zaključno delo z naslovom Modeliranje izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti, ki ga je izdelal pod mentorstvom prof. dr. Damijana Miljavca.
  • Boris Grabnar za delo Izdelava programske opreme za optimizacijo asinhronskih strojev s kratkostično kletko, ki je prav tako nastalo pod mentorstvom prof. dr. Damijana Miljavca.
  • Klemen Grm za zaključno delo Globoko nevronsko omrežje za avtentikacijo preko obrazne biometrije, izdelano pod mentorstvom doc. dr. Vitomira Štruca.
  • Jernej Sorta za Šestmestni večstrminski integracijski AD-pretvornik z lastnim umerjanjem, delo, nastalo pod mentorstvom doc. dr. Marka Jankovca.

prireditev teden ul 2015 prešernove

Prešernovi nagrajenci 2015

 

Vodovnikove nagrade

prireditev teden ul 2015 vodovnikovapodeljujemo za znanstveno-raziskovalno delo v počastitev spomina na akademika profesorja doktorja Lojzeta Vodovnika. Za leto 2015 je nagrado za doktorsko disertacijo z naslovom »Numerično določanje elektromagnetnih količin v človeškem telesu za preventivne in terapevtsko uporabo« prejel doc. dr. Bor Kos. Na področju numerične dozimetrije je med prvimi v preventivne namene raziskal vpliv izpostavljenost nosečnic in otrok indukcijskim kuhališčem, ki so vse pogostejši gospodinjski aparati. Na področju terapevtske uporabe numerične dozimetrije pa je strokovnjak pomembno prispeval k razvoju metod za načrtovanje zdravljenja globoko ležečih tumorjev z elektrokemoterapijo, kjer je ključno zagotoviti zanesljivo pokritje celotnega tumorja z električnim poljem zadostne jakosti.

 

 

 

 

 

 

Vidmarjeve nagrade

podeljujemo za pedagoško delo fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju praktičnega izobraževanja iz gospodarstva. Pri izboru nagrajencev upoštevamo njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in obštudijskemu delu s študenti. Za l. 2015 so nagrado prejeli:

prireditev teden ul 2015 vidmarjevaAljoša Ferderber, dipl. inž. el. in Peter Lukan, univ. dipl. inž. el. iz podjetja Optacore sta prejela Vidmarjevo nagrado za mentorstvo študentom praktičnega izobraževanja;

 

prireditev teden ul 2015 vidmarjeva

izr. prof. dr. Gregor Geršak je prejel Vidmarjevo nagrado asistentu, kot priznanje za celovito pedagoško delo;

 

prireditev teden ul 2015 vidmarjeva

izr. prof. dr. Matej Zajc je prejel Vidmarjevo nagrado za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo.

 

 

 

 

 

 

Nagrado fakultetnemu sodelavcu, je za pomemben prispevek k delovanju fakultete v l. 2015 prejela Marjanca Rebernik, prof., vodja Študijskega Sektorja FE. Ker pa na fakulteti že dolgo velja zavedanje, da je izrednega pomena tudi sodelovanje z različnimi podjetji, smo podelili še Priznanje fakultete poslovnim partnerjem podjetju RLS Merilna tehnika d.o.o. iz Komende.  

ga. Marjanca Rebernik in prof. dr. Igor Papič  prof. dr. Igor Papič, dekan FE in Janez Novak, direktor RLS Merilna tehnika