Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - dobava robotskega sklopa 1

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - dobava robotskega sklopa 1

Datum objave: 05.06.2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – postopek oddaje naročila male vrednosti: DOBAVA ROBOTSKEGA SKLOPA 1 (blago). Oznaka: 402-139.

RD-ROBOTSKI SKLOP 1.zip

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 19. 6. 2018 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.