Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - dobava robotskega sklopa 4

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - dobava robotskega sklopa 4

Datum objave: 05.06.2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – postopek oddaje naročila male vrednosti: DOBAVA ROBOTSKEGA SKLOPA 4 (blago). Oznaka: 402-142.

RD-ROBOTSKI SKLOP 4.zip

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 3. 7. 2018 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.