Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - poravnalnik mask

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - poravnalnik mask

Datum objave: 11.06.2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – postopek oddaje naročila male vrednosti PORAVNALNIK MASK (blago). Oznaka: 402-149. 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 2. 7. 2018 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

RD-Poravnalnik mask.rar