Kariera na FE

Vodja področja/enote (J017931), Sektor za IKT

Datum objave: 05.06.2019

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VODJA PODROČJA /ENOTE (J017931), Sektor za IKT

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj.

Opis delovnega mesta:

 • skrbi za operativnost informacijskih in komunikacijskih sistemov, kar vključuje tudi računalniške, A/V sisteme in telefonijo,
 • skrbi za delovanje sistemske programske opreme informacijsko-komunikacijskega sistema fakultete,
 • dokumentira sistemske parametre vseh sistemov,
 • ugotavlja vzroke napak in odpravlja napake v sistemski programski in strojni opremi,
 • v sodelovanju z diagnostičnimi centri proizvajalcev ter vzdrževalci strojne opreme in programske opreme prispeva k odpravljanju težjih napak sistema,
 • izdeluje pomožne programe in procedure za boljše izkoriščanje informacijskega sistema in zaščito podatkov,
 • spremlja razvoj področja in se permanentno izobražuje,
 • skrbi za strežniško infrastrukturo in hrbtenico omrežja,
 • komunicira in posreduje med vodstvom fakultete in zunanjimi izvajalci,
 • nudi srokovno pomoč pri izvedbi razpisov v zvezi z informacijsko in komunikacijsko opremo,
 • skrbi za načrtovanje in usklajevanje razvoja informacijskega, komunikacijskega ter poslovnega sistema fakultete ter se glede tega usklajuje z vodstvom fakultete,
 • svetuje in nudi pomoč uporabnikom,
 • izdeluje razna poročila, vezana na področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij in storitev,
 • sodeluje v delovnih skupine fakultete in univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu neposredno predpostavljenega.

Podrobnejši opis dela in nalog:

 • koordinira in vzdržuje informacijsko in komunikacijsko opremo,
 • obvešča servisne službe o nastalih napakah,
 • namešča in konfigurira informacijsko in komunikacijsko opremo,
 • izvaja preventivno vzdrževanje,
 • predlaga izboljšave in uvajanje novih IKT rešitev in storitev,
 • skrbi za delovanje opreme v računalniških učilnicah (delovanje in nameščanje strojne in programske opreme),
 • predlaga nabavo potrošnega materiala in rezervnih delov za IKT,
 • nudi dnevno pomoč uporabnikom,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Dodatna zahtevana znanja:

 • odlično poznavanje informacijskih in komunikacijskih sitemov, kar vključuje tudi operacijske sisteme, omrežja, programe, storitve, varnost, virtualizacijo, telefonijo, wi-fi ipd.,
 • poznavanje omrežij,
 • poznavanja strežniških sistemov in virtualizacije,
 • znanje 1 višjega programskega jezika,
 • poznavanje strojne opreme,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Pisne prijave z opisom dosedanjih del in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 12. 6. 2019 na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Kadrovska služba, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana