Kariera na FE

Visokošolski učitelj za področje elektrotehnika (M/Ž)

Datum objave: 07.10.2019

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko

                 Tržaška cesta 25

                 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž) za izvajanje predmetov: Diskretni signali in sistemi, Elektronske komunikacije, Obdelava signalov in Teorija informacij in izvorno kodiranje.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 21. 12. 2019 dalje in trimesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja elektrotehnike;
 • veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA;
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR);
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod v Laboratoriju za aplikativno elektroniko;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Potrebna dodatna znanja:

 • strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja elektronike in optoelektronike;
 • poznavanje orodij za razvoj elektronskih elementov, vezij in sistemov.

Rok za prijavo:

60 dni, od 7. 10. 2019 do 6. 12. 2019

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-naslov: vera.wabra@fe.uni-lj.si