Mednarodne izmenjave

Podaljšano izvajanje mobilnosti Erasmus+

Datum objave: 20.04.2020

Erasmus+

UL je našim Erasmus+ outgoing študentom (SMS in SMP), na mobilnost katerih je vplivala višja sila oz. koronavirus, poslala nova, natančna navodila glede upravičenosti do Erasmus+ štipendije, uveljavljanja izrednih stroškov, potrebnih dokumentov, časovnice itd. V kolikor sporočila niste prejeli, se prosim obrnite na katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si.

Navodila za učitelje in zaposlene bo UL pripravila naknadno in jih posredovala vsem prijavljenim. Še vedno namreč čakamo na nova navodila Nacionalne agencije za vnos mobilnosti v MT+, saj se nove smernice ne ujemajo z navodili, ki so nam jih poslali marca.

Nacionalno agencijo je UL že uspešno zaprosila za 12-mesečno podaljšanje Erasmus+ projektov za leto 2018 (tako KA 103 kot tudi KA 107). Hkrati je bila odločitev UL, da vsem tistim učiteljem/zaposlenim, ki so se prijavili na naknadni razpis STA/STT 2018/2019, ter študentom, učiteljem in zaposlenim, ki so se prijavili na redne in naknadne razpise SMS, SMP, STA/STT 2019 in bodo morali načrtovano mobilnost zaradi prekinitve nekoliko podaljšati ali pa mobilnosti sploh niso mogli izvesti, omogočijo, da jo opravijo tudi po prvotno določenem roku upravičenosti aktivnosti, torej tudi po 30. 9. 2020.

V ta namen so pripravili Obvestilo o podaljšanju obdobja upravičenih aktivnosti:

Zaradi razglasitve pandemije ter izrednih razmer kot posledica širjenja koronavirusa ter podaljšanja projektov Erasmus+ KA1-HE-27/18 ter KA1-IHE-9/18 za dodatnih 12 mesecev obveščamo študente in zaposlene Univerze v Ljubljani, da je v okviru rednih in naknadnih razpisov Erasmus+ SMS, SMP, STA ter STT za leti 2018/2019 in 2019/2020 upravičeno obdobje izvajanja mobilnosti v okviru programa Erasmus+ KA 103 podaljšano do 31. 5. 2021, v okviru Erasmus+ KA 107 pa do 31. 7. 2021.

Obveščamo vas tudi, da se načrtujejo dodatne razpise po sledeči časovnici:

  • naknadni razpis SMS 2020/2021 (september 2020, upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021);
  • redni odprti razpis SMP za 2020/2021 (september 2020, upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti od 1. 1 2021 do 30. 9. 2021);
  • naknadni razpis STA/STT 2019/2020 (brez omejitev, junij 2020, upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021);
  • redni razpis STA/STT 2020/2021 (brez omejitev, pomlad 2021 oz. po porabi sredstev razpisa 2019, upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022).

Vsi študente, ki načrtujete izvedbo SMP v času do 31. 12. 2020, se prijavite na naknadni odprti razpis SMP 2019/2020!

Obveščamo pa vas tudi, da je CMEPIUS na svoji spletni strani objavil sledečo informacijo, vezano na EGP/NFM:

Finančni mehanizem EGP: Pripravljalni obiski ter Shema za mobilnost in mala partnerstva:

Obveščamo vas, da z 2. 3. 2020 umikamo razpis EGP za pripravljalne aktivnosti, ker pravne podlage na pristojnih službah še niso pripravljene in nimamo zagotovil, kdaj se bo shema pričela izvajati.

 

Kontakt: Darja Sekula Krstič, 01 620 94 88, eeagrants(at)cmepius.si