Novice

47. Natečaj za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Datum objave: 29.08.2017

Razpis 47. Natečaja za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike. 

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2016 do 1. oktobra 2017.

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

  • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
  • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra (po bolonjskem študijskem programu, 5-letni študij) v višini 500 €.

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2017 do vključno 30. oktobra 2017. Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo negrajena dela.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2017. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte na naslov:

Dr. Zvonko Toroš

Predsednik komisije za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Tehnološki park 20

1000 Ljubljana

Mentorji in nagrajenci 46-ih nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča, Foto: dr. Bogdan Dugonik