Novice

Projekt NEXES

Datum objave: 31.03.2017

Evropski razvojni projekt NEXES

Nexes

Evropski razvojni projekt NEXES (NEXt generation Emergency Services) se ukvarja z razvojem storitev naslednje generacije na področju klicev v sili, ki za svoje delovanje uporabljajo sodobne pametne telefone ter nove mobilne in spletne tehnologije.  V projektu sodeluje 17 organizaciji iz 9 držav članic EU in Turčije, med katerimi so tudi službe za zaščito in reševanje, policijske uprave, raziskovalne organizacije in mobilni operaterji. Iz Slovenije sta vključena Telekom Slovenije in Fakulteta za Elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kot podporni partner in potencialni uporabnik novosti pa sodeluje tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Projektu je  odmerjenih 5.700 000 EUR sredstev, trajal pa bo 3 leta, od maja 2015 do maja 2018.

Cilj projekta je razviti in testirati novo generacijo 112 storitev, ki poleg klasičnega govornega klica omogoča tudi druge oblike komuniciranja z 112 službami. Projektni partnerji v Sloveniji bodo razvili namensko mobilno aplikacijo za pametne telefone, ki bo omogočala natančno določanje lokacije klicočega s pomočjo satelitskega sistema za pozicioniranje GNSS ter posredovanje ključnih informacij o incidentu v centre 112, v obliki strukturiranega poročila o nesreči, besedila, fotografij in video posnetkov s kraja dogodka, po potrebi pa tudi video klica.

Poleg tega se projekt NEXES ukvarja tudi z razvojem specializiranih storitev 112 za gluhe in naglušne ljudi, prilagoditami mobilnih omrežij za naslednjo generacijo storitev 112, ter z naprednimi rešitvami za hitro posredovanje informacij o nesrečah v centre 112 in prek njih aktiviranje reševalnih enot na terenu. Razvoj rešitev bo temeljil na mobilnih tehnologijah četrte generacije in interneta stvari.

Projekt NEXES je prejel financiranje iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s strani Evropske Unije z oznako No 653337.

      Nexes   Nexes   Nexes

Od 10. do 13. aprila 2017 gostimo na Fakulteti za elektrotehniko tri projektne aktivnosti:

  • NEXES Workshop,
  • NEXES Pilot,
  • NEXES konzorcijski sestanek.

V okviru delavnice in pilota bomo povabljenim EU partnerjem ter PPDR akterjem iz Slovenije; Urad republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za notranje zadeve (Policija), ekipi OZRCO iz MOL ter regulatorju AKOS predstavili rešitve razvite v okiru projekta NEXES ter jih tudi v praksi demonstrirali.