Novice

Zaključili smo že 18. Poletni tabor inovativnih tehnologij

Datum objave: 28.08.2017

ptit 2017Zadnji teden avgusta so prostore Fakultete za elektrotehniko zavzeli osnovnošolci in srednješolci iz vse Slovenije. Letos jih je bilo kar 186, ki so od 21. do 25. avgusta v laboratorijih fakultete pod vodstvom mentorjev nadobudno raziskovali sodobne tehnologije in na 16 delavnicah spoznavali različna področja elektrotehnike in multimedije. Delo na delavnicah so popestrile različne ekskurzije v podjetja in raziskovalne inštitute po vsej Sloveniji ter športno družabni popoldanski program. 

 

scratchmojstri 2017

 Na delavnici SCRATCHMOJSTRI so udeleženci spoznali osnove programiranja z bloki v programskem jeziku SCRATCH. Naučili  so se risanja, uporabe zank, pogojnih stavkov, sporočil in kloniranja. Sestavili so veliko zanimivih programov iz področja  geometrije, iteracij, rekurzije, dialogov ter kvizov. Nekaj udeležencev je programiralo tudi v PYTHONU na računalnikih  RASPBERRY PI v kombinaciji z vezji, kjer so programirali prižiganje in ugašanje led svetilk. V torek so se udeležili ekskurzije v  Svet energije v Krškem. 

 

od lektronov do zvezd 2017

Na delavnici OD ELEKTRONOV DO ZVEZD smo izdelali in sprogramirali smo vsak svoj Geigerjev števec, ga preizkusili na različnih radioaktivnih virih in s programskih paketom Mathematica izmerjene podatke tudi obdelali ter analizirali. Poleg različnih tipov sevanj okoli nas smo se srečali tudi z gradniki atomov in atomskih jeder, ter možnostmi pridobivanje energije s cepitvijo in zlivanjem atomskih jeder. Spoznali smo tudi vpliv gravitacije na štiridimenzionalni prostor-čas v okviru teorije relativnosti, črne luknje, gravitacijske valove in kako relativnost vpliva na potovanje po vesolju. Obiskali smo pospeševalnik delcev in jedrski reaktor v Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani. 
 

lego viharniki 2017

 Na delavnici LEGO VIHARNIKI smo se najprej spoznali z osnovnimi koncepti vodenja avtonomnih mobilnih sistemov ter s  tehničnimi in programskimi lastnostmi kompletov Lego Mindstorms EV3. Nadalje so udeleženci snovali, gradili in programirali  mobilne sisteme, ki so bili zmožni opraviti naprej predpisano nalogo. Ob koncu delavnice so obvladali znanja s področij senzorike  (žiroskopi, ultrazvočni senzorji razdalj, enkoderji, itd.), konceptov vodenja mobilnih sistemov ter programiranja. Vsi so omenjena  znanja pridobil skozi koncept projektnega dela (mehanska konstrukcija ter programiranje sistema za čim zanesljivejše in čim  hitrejše opravljanje naloge). Na koncu so se s svojimi sistemi pomerili tudi na prijateljskem tekmovanju. Udeleženci so v sklopu  delavnice obiskali tudi interaktivni multimedijski center "Svet energije" v Krškem.


 

na navidezni 4D izletNa delavnici NA NAVIDEZNI 4D IZLET smo izdelali oprijemljivi vmesnik – ročko, ki smo jo uporabili za usmerjanje poti skozi navidezno popotovanje. Ročko smo premikali po zraku, pospeškometer, ki smo ga vgradili vanjo pa je premike zaznaval in pošiljal ukaze za usmerjanje potovanja računalniku. Na delavnici smo izdelali potrebno elektroniko, v programskem okolju Arduino pripravili ustrezno programsko kodo, z orodjem SketchUp modelirali ohišje ročke, ki smo ga na 3D tiskalniku natisnili in na koncu vse skupaj sestavili. Ugotovili smo, da se da ročko poleg nadziranja navideznega popotovanja uporabiti tudi za druge namene, kar bodo udeleženci tabora zagotovo preizkusili še doma.
 

internet prihodnosti 2017

 Udeleženci delavice INTERNET PRIHODNOSTI so svoje prve ure na poletnem taboru  posvetili spoznavanju osnov Arduina in  WeMosa (odprti platformi za elektronsko  prototipiranje) ter Ubidotsa in IFTTT (odprti platformi za shranjevanje in obdelavo  podatkov). Nato so se naučili, kako povezati r  različne elektronske elemente, kot so tipke, LED diode, LCD zaslone in joysticke ter  celo, kako narediti nekaj preprostih izdelkov,  kot je zaznavanje temperature prostora. Sledilo je povezovanje izdelkov na internet in  shranjevanje ter analiziranje zbranih  podatkov. Spoznali so se tudi z možnostjo obveščanja o stanju interneta stvari preko  Twitterja. Ogledali so si prostore in  dejavnosti podjetja CosyLab, obisklali pa so tudi MakerLab na fakulteti, v katerem so si ogledali  3D tiskalnik. Zadnji dnevi tabora  so bili namenjeni izdelavi lastnih izdelkov in uporabi pridobljenega znanja. Ustvarili so vse od  postaj za obvestila do  avtomatiziranih nadzornih sistemov. Projekti udeležencev so s svojo kvaliteto in izvirnostjo presenetili  mentorje in udeležence.

 

satelitski vohuni 2017Deset udeležencev delavnice SATELITSKI VOHUNI se je najprej seznanilo z osnovami radiokomunikacij, astronomije, nebesne mehanike in satelitskih komunikacij. Na svoje računalnike in pametne telefone so naložili programsko opremo za določanje lege satelita. Na vabljenih predavanjih so videli, kako se sestavi satelit in kakšen bo prvi slovenski satelit. Na ekskurziji so obiskali zemeljsko sprejemno postajo nad Koprom, kjer so raziskovalci iz CO Vesolje predstavili delovanje velike sprejemne antene. Ogledali so si tudi Luko Koper, ter srednjevalovni oddajnik RTV v Domžalah. Ko so spoznali še teorijo satelitskih zvez, so bili pripravljeni na laboratorijske eksperimente, kjer so sami sprejemali signale iz vremenskih in drugih satelitov, ter prisluškovali oddanim radijskim signalom. Izdelali so si tudi FM oddajnik, kot ga je imel prvi aktivni telekomunikacijski satelit Telstar, ki so mu dodali še mikrofon in ga s tem spremenili v pravo vohunsko opremo. 
 

sončno brez oblačka 2017

 Na delavnici SONČNO, BREZ OBLAČKA so udeleženci izdelali domačo vremensko postajo za spremljanje temperature, relativne  vlažnosti in zračnega tlaka . Po opravljenem tečaju spajkanja so iz senzorjev in razvojne ploščice sestavili vremensko postajo, ki  je preko brezžičnega interneta pošiljala podatke na pametne telefone.Na ekskurziji na Meteorološki postaji Ljubljana in Agenciji  RS za okolje so spoznali osnovne fizikalne parametre, ki so pomembni v meteorologiji in se srečali s tipičnimi merilnimi i  instrumenti. Na koncu delavnice so preverili točnost delovanja svojih vremenskih postaj, tako da so jih umerili v klimatski komori.  Naučili so se, kaj je merilna napaka in izračunali merilne napake svojih postaj. Tako so domov odnesli vremensko postajo, ki ne  samo meri, ampak meri tudi točno.


tehnološki kirurgi 2017

Udeleženci delavnice TEHNOLOŠKI KIRURGI smo s pomočjo LEGO Mindstorms EV3 in Raspberry PI računalnika s kamero izdelali slikovni sistem za zajem in rekonstrukcijo 3D modelov preprostih objektov. Spoznali smo osnove programskega jezika Python, s katerim smo nato obdelali zajete 2D slike in rekonstruirali 3D model objekta, ki je simuliral anatomijo možganskega ožilja s tumorjem in anevrizmo. Za simulacijo slikovno vodenega jemanja biopsije tumorja smo zgradili premičnega LEGO robota, ki smo mu določili položaj v prostoru stereo optičnim sistemom. Na ta način smo v realnem času vizualizirali položaj biopsijske igle na robotu v prej izluščenemu 3D modelu anatomije, kar nam je omogočilo uspešno jemanje biopsije z robotom le na podlagi računalniške vizualizacije.
 

teslin generator strel

 Na delavnici TESLIN GENERATOR STREL smo se udeleženci najprej seznanili z velikim izumiteljem Nikolo Teslo. Spoznali smo  bistvene informacije o njegovem življenju in delu. V nadaljevanju smo se osredotočili na Teslin transformator in spoznali njegov  način delovanja ter postopek izdelave. Tekom delavnice smo izdelali kar dva različna Teslina transformatorja manjših moči, katera  so udeleženci po koncu delavnic obdržali. Teden smo si popestrili tudi z ekskurzijo v Svet energije, ogledom visokonapetostnega l  laboratorija na inštitutu EIMV in obiskom Tihe sobe na FE. Poleg naštetega smo si v laboratoriju ogledali še nekatere druge  zanimive eksperimente. Za dodatno popestritev smo poskrbeli z eksperimenti s transformatorji različnih moči, tudi z izdelki, ki so  nastali tekom delavnic. Pri tem je nastalo veliko zanimivih fotografij.


vitez brez volana2017Na delavnici VITEZ BREZ VOLANA so se udeleženci srečali s področjem avtonomnih mobilnih sistemov in umetne inteligence. Delo so izvajali na dveh robotskih sesalnikih, ki sta bila opremljena vsak s svojim vgradnim sistemom Raspberry Pi s kamero. Udeleženci so uporabili algoritme strojnega vida za razpoznavanje posebnih značk na stropu, kar jim je omogočilo določanje lege mobilnega sistema v prostoru. Informacijo o legi so nato uporabili pri pisanju regulacijskih algoritmov za avtonomno vožnjo med različnimi cilji v prostoru, vodenje po poti in sledenje drugemu mobilnemu sistemu. Dodali so tudi algoritme za zaznavanje ovir in izogibanje oviram. Udeleženci so napisali še različne algoritme za krmiljenje barvnega LED-trakova, ki je bil nameščen na prednjem odbijaču mobilnega sistema. Na delavnici so se udeleženci spoznali tudi z osnovami razpoznavanja in sinteze govora, kar jim je omogočilo, da so izvedli sistem za glasovno sporazumevanje z mobilnim sistemom.
Že peto leto zapored je na delavnici sodelovala tudi posebna ekipa treh dijakov, ki je nadgradila svoje delo iz preteklih let. Letos so se ukvarjali z vodenjem mobilnega sistema na osnovi slike po poti. Na tleh so narisali zemljevid poti s križišči, ki so ga opremili tudi s posebnimi prometnimi znaki. S pomočjo kamere, ki je bila nameščena na robota Pioneer 3-AT, so izvedli zaznavanje črte, ki je bila narisana na tleh. Napisali so algoritem za vodenje robota po poti, ki je prilagajal hitrost gibanja glede na ukrivljenost poti. Sistem so naučili tudi razpoznavanja znakov pred križišči, tako da je mobilni robot v križišču pravilno izbral želeno smer, ki jo je nakazal z utripanjem smerne luči.
 

električna vozila 2017 V okviru delavnice ELEKTRIČNA VOZILA smo bolj podrobno preučili primer električnega kolesa. Z nekaj matematike in fizike  smo ocenili kako močan motor potrebujemo, kakšna naj bo kapaciteta baterij ter kako velik fotonapetostni modul potrebujemo, da  se baterija napolni v želenem času. Za povezavo vseh treh sklopov (električni motor, baterija, fotonapetostni modul) skrbi  elektronika, katere delovanje smo spoznali in jo tudi sestavili ter preizkusili. Prav tako smo tudi spoznali kako delujejo električni  motorji in smo se tudi preizkusili v izdelavi preprostih različic. Za popestritev smo si ogledali še različne tipe električnih vlakov, ki  jih vzdržujejo in servisirajo v podjetju SŽ – Vleka  in tehnika, in se z enim od njih popeljali na testno vožnjo.


sonce ujeto v mobilni telefon 2017Na delavnici SONCE UJETO V MOBILNI TELEFON smo se spoznavali s fotovoltaiko in elektroniko. Delavnico smo, po krajšem teoretičnem uvodu in spoznavanju pojmov s področja fotovoltaike, pričeli s sestavljanjem fotonapetostnih modulov. Pri tem smo se naučili spajkati sončne celice in samostojno izvedli tehnološki proces laminacije. Nekaj težav nam je predstavljalo spajkanje krhkih sončnih celic. V naslednjih dneh smo se naučili osnove elektronike in preizkusili njeno delovanje. S kontroliranim uničenjem kondenzatorja smo se naučili kaj pomeni nepravilno načrtovanje vezij. S pridobljenim znanjem smo se lotili spajkanja elektronike solarnega polnilca. Na koncu so elektroniko programirali, jo povezali z baterijo in fotonapetostnim modulom ter vse skupaj zaprli v 3D tiskano ohišje. V okviru delavnice smo obiskali tudi preizkuševališča fotnapetostnih modulov na strehi fakultete in obiskali ARSO, kjer smo se spoznali z meritvami vremenskih parametrov in napovedovanjem vremena.
 

spletna stran postavi se

 Udeleženci so na delavnici SPLETNA STRAN, POSTAVI SE uspešno spoznali tehnologije in principe, ki so potrebni za postavitev  lastne spletne strani. V petih dneh so tako spoznali pet različnih tehnologij - HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT ter MYSQL. Spoznali  so namen posamezne tehnologije (HTML za vsebino, CSS za izgled, JAVASCRIPT za interaktivnost, PHP za komunikacijo s  podakovno bazo), njene osnove ter veliko trikov, s katerimi se lahko ta tehnologija enostavno uporabi doma. Vsak izmed  udeležencev je tako tudi uspešno sam izdelal svojo lastno spletno stran na kateri je imel svoj blog, interaktivni kalkulator ter sistem  za izpis (in preverjanje rešitve) Sudoku. Zaradi kvalitete izdelkov jih bo fakulteta tudi gostila na sledeči povezavi, da si jih bodo  lahko udeleženci še večkrat ogledali.

 

robotski vojščaki 2017

ROBOTSKI VOJŠČAKI smo robotiko spoznavali z različnih vidikov. V prvem delu smo delali z roboti, ki so namenjeni delu v industriji. Razvili smo aplikacije za robotsko sledenje predmetov na tekočem traku, pripravo in deljenje osvežilne pijače, sinhrono delovanje dveh robotov in vključitev kamere v robotsko celico. V drugem delu smo delali z različnimi mobilnimi roboti, ki se prosto gibljejo po prostoru. Naučili smo se osnov vodenja robotov na najnižjem nivoju, uporabe senzorjev za zaznavanje položaja in sledenja ter različnih načinov upravljanja. S pomočjo optičnega sistema Optotrak smo merili lego robotov v prostoru in razvili zaprtozančno sledenje trajektorije gibanja. Razvili smo aplikacijo pri kateri mobilni robot zazna, prime in prenese objekte ter sestavi testni objekt. Med tednom smo obiskali tudi raziskovalni oddelek na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije – Soča, kjer razvijajo robotske naprave za urjenje hoje, vstajanja in prijemanja.
 

pirati s kamero 2017

 PIRATI S KAMERO smo se podali v svet videa. Na samem začetku smo si najprej ogledali osnove ustvarjanja in izražanja s  pomočjo avdio vizualnih vsebin, predelali teorijo in jo potrdili, ter utrdili ob ogledu praktičnih primerov iz filmov. Nekatere primere in  prijeme smo preizkusili tudi v praksi. Možganske nevihte so se že prvi dan pričele zlivati v sinopsis, scenarij in na koncu v  snemalno knjigo posameznih kratkih filmov. Razdelili smo se v 4 skupine, vsaka je pripravila svoj kratki film. Med drugim smo se  spoznali s tehnikami snemanja s pomočjo vozička (dolly), kamero na stativu in t.i. snemanja iz roke. Vmes smo obiskali še RTV  SLO, kjer smo si ogledali vse sklope produkcije radijskega in televizijskega ustvarjanja, si ogledali sceno »Firbcologov«, oddaje za  mlade, ki pod taktirko Marka Naberšnika nastaja v Studiju 1 RTV SLO, synchro studio, oddelek za barvno korekcijo videa, ter  oddelek oddajniki in zveze. V petek smo za svoje starše naredili premiero kratkih filmov, ki so nastali v delavnici. Omeniti velja, da  so vse videe po scenarijih izkrojili udeleženci delavnice Sam svoj video krojač.
 

sam svoj video krojač 2017 Udeležnci delavnice SAM SVOJ VIDEO KROJAČ so tudi letos krojili videe, katerih vsebina je nastajala v okviru delavnice Pirati s kamero. Na samem začetku smo si skupaj s Pirati najprej ogledali skupne osnove ustvarjanja in izražanja s pomočjo avdio vizualnih vsebin, predelali teorijo, si ogledali nekaj izsekov iz filmov, nadaljevali z zgodovino video montaže in teoretični uvod zaključili z osnovnimi pravili montaže. Nato smo s pomočjo vnaprej pripravljenih gradiv bolje spoznavali napredna orodja video montaže (v programu Premiere), se srečali s triki, s pomočjo katerih lahko pohitrimo delo in izboljšamo končni izdelek. Spoznali smo osnove barvnih korekcij, maskiranja, sledenja po okvirčkih (keyframe tracking) in osnove merilnih inštrumentov pri barvni korekciji. Vmes smo obiskali še RTV SLO, kjer smo si ogledali vse sklope produkcije radijskega in televizijskega ustvarjanja, si ogledali sceno »Firbcologov«, oddaje za mlade, ki pod taktirko Marka Naberšnika nastaja v Studiju 1 RTV SLO, synchro studio, oddelek za barvno korekcijo videa, ter oddelek oddajniki in zveze. Vsa pridobljena znanja smo preizkusili v montaži kratkih filmov, ki so jih snemali Pirati s kamero. Izdelke smo predstavili staršem v petek, ko smo premierno predvajali vse štiri kratke filme. 

 

ptit 2017 V popoldanskem času smo čas namenili družabnim igram in športnim dejavnostim. Med drugim so se udeleženci pomerili v  košarki, odbojki, namiznemu nogometu, biljardu in bowlingu. Zadnji večer pa smo si ogledali film. 

 

 

 

 

ptit skupinska

Ptit 2017