Novice

Odprti dostop do recenziranih člankov

Datum objave: 12.04.2019

V četrtek, 18. aprila 2019 bo ob 13:15 v predavalnici P1 potekalo predavanje o odprtem dostopu do recenziranih člankov. Predstavitev bo vodila dr. Mojca Kotar iz Univerzitetne službe za knjižnično dejavnost, kateri se bo pridružila mag. Zdenka Oven, vodja fakultetne knjižnice. Predavanje je namenjeno vsem, ki na fakulteti izvajajo znanstveno-raziskovalno delo, torej predvsem raziskovalcem in pedagogom.

knjižnica

V predstavitvi bo pojasnjen pojem odprtega dostopa do recenziranih člankov, predstavljene bodo vrste oz. oblike odprtega dostopa, izpostavljena bodo določila po odprti dostopnosti v evropskem raziskovalnem prostoru, tako s strani Evropske komisije (člen 29.2) kot tudi s strani nacionalnega financerja ARRS (Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020). Operativno bo prikazan tudi predlog protokola vnosa polno besedilnih prispevkov v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) in na kaj moramo biti vri vnosu pozorni. Zaradi spoštovanja in upoštevanja materialnih avtorskih pravic bo v pomoč avtorjem pri oddajanju pravilne oblike polno besedilnega prispevka predstavljen servis SHERPA/RoMEO, ki prinaša seznam politik založnikov glede shranjevanja objav v repozitorije.

Na kratko se bo predstavitev dotaknila tudi raziskovalnih podatkov in Načrta S, h kateremu je pristopila tudi ARRS ter vloga knjižnice pri zagotavljanju odprtega dostopa do recenziranih člankov in njihovega shranjevanja v RUL.