Novice

Pilotni projekt: Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka

Datum objave: 30.05.2019

Grm Novo mesto logo program razvoja podeželja logo  Evropski kmetijski sklad logo

Pilotni projekt

Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji

poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014—2020 in

1. Javnim razpisom za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Na štirih pilotnih kmetijah, ki se nahajajo v dveh različnih statističnih regijah v Sloveniji (gorenjska in jugovzhodna Slovenija), bomo skupaj s partnerji pripravili pilotni sistem senzoričnega merjenja hranil v zemlji oziroma spektroskopijo v realnem času. V okviru projekta bodo izvedene tri glavne aktivnosti, in sicer: 1. Opredelitev postopka obdelave vzorca za optimizacijo pridelka, 2. Analiza stanja hranil v zemlji z uporabo impedančne spektroskopije in 3. Spremljanje rezultatov in dopolnjevanje metodologije.

Cilj pilotnega projekta je:

  • razvoj metodologije za sprotno testiranje tal (zemelj) in priprava testne in učne baze bio-kemijskih in spektralnih lastnosti vzorcev zemelj.

Podcilji, ki izhajajo iz namena glavnega cilja, pa so:

  • opredelitev postopka obdelave vzorca,
  • razvoj modela na osnovi impedančnega spektra za določitev vsebnosti NPK Mg v vzorcih zemlje,
  • razvoj manjše učne in testne baze raznih vzorcev zemelj.

Rezultati poskusov in testiranj bodo javno objavljeni in dostopni zainteresirani javnosti, za morebitno prepoznavo interesa in nadaljnji razvoj.

Trajanje projekta: 12 mesecev z začetkom 31. 1. 2019

Partnerji v projektu:

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (vodilni partner)

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto

Kmetija Podgoršek

Kmetija Metelko

Kmetija Turk

Karlovček, d. o. o.