Novice

Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Datum objave: 18.06.2019

Natečaj trajnostna energija

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3000 EUR.

Natečaj trajnostna energija

Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije vabi k sodelovanju vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. septembra 2019. Tema magistrskega dela mora obsegati področje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, najboljše delo pa bo nagrajeno s 3000 EUR. Poleg nagrade se študentje potegujejo tudi za javno priznanje ter se preizkušajo v reševanju sodobnih izzivov trajnostne energetike. Natečaj je kot relevantnega prepoznala tudi ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, ki je njegova častna pokroviteljica.

Prijave potekajo vse do 7. oktobra 2019 preko spletne strani, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

Z natečajem želi Borzen, slovenski operater trga z elektriko, ki pod blagovno znamko »Trajnostna energija« informira in ozavešča o trajnostni energiji, spojiti znanstveno-raziskovalni potencial te populacije in aktualne probleme oziroma dileme trajnostne energetike.

natečaj trajnostna energija2

____

O Borzenu:

Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko. Hkrati je Borzen promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije, v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter upravlja spletni portal.

Več informacij: Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana

Eva Činkole Kristan, Odnosi z javnostmi

T: 01 620 7605, eva.cinkole@borzen.si

www.trajnostnaenergija.si, www.borzen.si