Novice

Sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev v sklopu raziskovalne dejavnosti UL FE

Datum objave: 20.06.2019

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sklopu izvedbe različnih interdisciplinarnih projektov sodeluje več strokovnjakinj in strokovnjakov z neelektrotehniških področij (npr. kemije, biologije). Te raziskovalke in raziskovalci so neprecenljiv del ekip, s pomembnim doprinosom k razvoju posameznih aktivnosti. Ustrezna kombinacija znanja je prispevala k izvedbi številnih uspešnih projektov naše fakultete, na katere smo zelo ponosni. 

 

Vendar pa se po zaključku posameznih tovrstnih projektov in pred pridobitvijo novih soočamo z izzivom, kako zagotoviti delo raziskovalkam in raziskovalcem neelektrotehniških področij, ki jih ne moremo vključiti v ostale elektrotehniške projekte na fakulteti. 

 

FE je v preteklosti zagotavljala in tudi danes zagotavlja sredstva za plače raziskovalkam in raziskovalcem, ki niso bili uspešni pri pridobivanju projektov (ARRS projektov, evropskih projektov, projektov z gospodarstvom), za premostitev obdobja do pridobitve novih projektov. Je pa FE pri tem seveda omejena s področno zakonodajo. Zavedati se je treba, da so vsa sredstva, ki jih fakulteta pridobi, strogo namenska. Na primer, uporaba sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za plače raziskovalk in raziskovalcev, ki nimajo zagotovljenih ustreznih virov na raziskovalnih projektih, bi bila nenamenska poraba javnih sredstev. Edini vir za izplačilo plač v premostitvenem obdobju so presežki iz preteklosti, ki jih je fakulteta ustvarila na trgu, predvsem v sodelovanju z uspešnimi v razvoj usmerjenimi slovenskimi pa tudi tujimi podjetji. Ta sredstva smo na FE v letošnjem letu nameravali nameniti predvsem za razvoj dejavnosti za nakup opreme, saj je bila stopnja odpisanosti opreme za leto 2018 na FE kar 92-odstotna.

Zagotavljanje plač raziskovalkam in raziskovalcem brez raziskovalnih projektov, na katerih bi lahko opravljali delo, predstavlja za FE resen izziv, sploh če upoštevamo, da je izkaz prihodkov in odhodkov, izračunan po isti metodologiji že več kot 10 let, v prvih 5 mesecih letošnjega leta za FE negativen, najvišji možni plačni razred raziskovalca pa je 57. plačni razred, kar pomeni na letni ravni več kot 60.000 EUR stroškov za delodajalca.

 

Na FE bomo sredstva zagotovili tako kot v preteklosti, tudi v prihodnje, torej tudi za raziskovalke in raziskovalce v premostitvenem obdobju, upamo pa, da se bo, tudi v sodelovanju s sindikati, problematika v najkrajšem času ustrezno uredila sistemsko.​