Novice

Vabljeni k izpolnjevanju samoevalvacijske ankete NAKVIS

Datum objave: 24.07.2019

Samoevalvacijska anketa Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je namenjena spremljanju zadovoljstva in pričakovanj deležnikov agencije. Anketa je prostovoljna in anonimna. Njeni izsledki bodo uporabljeni za samoevalvacijo agencije in za nadaljnje tematske in primerjalne analize mnenj. Anonimizirane podatke bodo z omejenim dostopom obdelovali in o njih poročali strokovni delavci agencije.

 

ANKETA