Novice

Strateški posvet UL FE

Datum objave: 16.09.2019

V torek, 17. septembra, bo na Fakulteti za elektrotehniko med 8.30 in 12.30 potekal Strateški posvet UL FE. 

Na uvodnem delu ob 8.30 bodo prisotne nagovorili rektor prof. dr. Igor Papič, član uprave Kolektorja in predsednik razširjenega upravnega odbora UL FE Marjan Drmota in dekan prof. dr. Gregor Dolinar.

V nadaljevanju se bo mogoče udeležiti delovnih skupin v dveh zaporednih delovnih sklopih:

1. sklop ob 10. uri bo obsegal delovne skupine na temo:

- znanstveno-raziskovalnega dela (zaposlitve raziskovalcev, pokrivanje skupnih stroškov),

- pedagoškega dela (prenova študijskih programov, vrednotenje pedagoškega dela, število ciklov),

- ukrepov za ustvarjanje čim boljšega delovnega okolja (družini prijazna ustanova, gibljiv delovni čas, promocija zdravja na delovnem mestu, interna komunikacija).

2. sklop ob 11. uri bo obsegal delovni skupini na temo:

- habilitacijskih meril (interpretacija meril FE, izbira poročevalcev),

- internacionalizacije (nova študijska smer, poletne šole).

Zaključki delovnih skupin bodo predstavljeni v predavalnici P1 ob 12. uri.

Ker je izjemno pomembno, da so vsi zaposleni dobro obveščeni o predvidenih ukrepih za doseganje skupnih ciljev fakultete in da sodelujejo pri njihovem oblikovanju, ste vsi zaposleni vljudno vabljeni, da se strateškega posveta udeležite.