Novice

Pojasnilo

Datum objave: 11.02.2020

Vezano na današnjo tiskovno konferenco, sklicano s strani KSS Pergam in Visokošolskega sindikata Slovenije, podajamo naslednje pojasnilo. V začetku februarja 2020 je bila raziskovalki na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. To dejanje smo bili primorani storiti, saj raziskovalka že nekaj časa ni pridobila projekta ali sodelovala pri projektu, iz katerega se pokrivajo stroški plač raziskovalcev.

Delovno mesto raziskovalca je namreč vezano na raziskovalno delo na določenem raziskovalnem projektu ali programu, strošek plače na tem delovnem mestu pa se financira iz projektov ali raziskovalnih programov, ki jih pridobi ali v njih sodeluje raziskovalec.

Torej v primeru, če raziskovalec ne dela na projektu, pomeni, da nima sredstev, iz katerih bi se lahko pokrivala njegova plača. Ker so naše raziskovalke in raziskovalci zelo uspešni pri pridobivanju projektov, do situacij, ko raziskovalka ali raziskovalec ne bi imel projekta, na katerem bi lahko opravljal svoje delo, ne pride oziroma se to zgodi le v izjemnih primerih.

Delavka, na katero se nanaša odpoved pogodbe o zaposlitvi, je vodja samostojne raziskovalne skupine na UL FE. Svoj zadnji projekt je pridobila leta 2016, financiranje projekta pa se je izteklo marca 2019. Aprila 2019 je bila delavka zaposlena na evropskem projektu, katerega nosilec je bil drug raziskovalec z UL FE, od začetka maja 2019 do danes, to je devet mesecev, pa delavka ne opravlja dela na nobenem projektu. V tem obdobju (od maja 2019 do konca januarja 2020) smo izplačilo plač delavki zagotavljali iz finančnih presežkov iz preteklosti, ki jih je UL FE zaradi uspešnih zaposlenih ustvarila na trgu, predvsem v sodelovanju z uspešnimi, v razvoj usmerjenimi slovenskimi pa tudi tujimi podjetji. Dolgoročno je tako stanje seveda nevzdržno, saj mesečni strošek za delodajalca znaša več kot 5.100,00 EUR. Celotno negativno stanje na njeni raziskovalni skupini je 30. januarja 2020 znašalo več kot 76.000,00 EUR.

V omenjenem obdobju smo na UL FE za delavko intenzivno iskali možnosti za njeno vključitev v obstoječe ali nove projekte. Iskali smo tudi druge možnosti za ohranitev njene zaposlitve, vendar žal neuspešno.

Posledično smo bili primorani, tudi zaradi zavesti o nujnosti gospodarne porabe javnih sredstev, delavki odpovedati pogodbo o zaposlitvi izključno iz poslovnega razloga. Ob tem pojasnjujemo, da, glede na dokumentacijo, s katero razpolaga UL FE, na strani delavke od konca januarja 2020 ne obstajajo okoliščine, ki bi zahtevale posebno varstvo pred odpovedjo.