Novice

Informacije – koronavirus ter Erasmus+

Datum objave: 22.03.2020

Posodobitev: 27. 3. 2020

Drage Erasmus+ študentke, dragi Erasmus+ študenti,

glede na trenutne razmere v povezavi z razglašeno pandemijo koronavirusa v Republiki Sloveniji  vam sporočamo, da je rektor UL skupaj z dekani članic dne 12. 3. 2020 sprejel naslednja 2 sklepa:

 • Erasmus + in vsi ostali naši študenti na izmenjavi, ki se želijo vrniti domov, se jim to omogoči.
 • Za naše izmenjalne študente bo UL finančno poskrbela v primeru zahteve po vračilu sredstev zaradi neizvedbe izmenjave.

S strani Nacionalne agencije (CMEPIUS) smo včeraj prejeli sledeča obvestila (na podrobnejša navodila še čakamo):

 • Velja priporočilo, da se slovenski državljani čim prej vrnejo domov (seveda lahko tudi ostanejo v tujini – na lastno željo).
 • Uspeli smo se dogovoriti za možnost podaljšanja projektov pogodbenega leta 2018 – več informacij sledi.
 • Prav tako bo tudi študentom omogočeno (vsaj delno) povračilo stroškov – več informacij sledi.
 • Veliko letalskih prevoznikov samih odpoveduje lete – v tem primeru tudi oni povrnejo stroške prvotnih vozovnic ali nove vozovnice. V prvi vrsti je treba izkoristiti te možnosti.
 • Še vedno velja, da je treba za povračila stroškov predložiti  vsa dokazila.

Trenutno so to vse informacije, s katerimi razpolagamo. Prav tako predvidevamo, da so vas institucije gostiteljice sproti obveščale o sprejetih ukrepih pri njih.

Takoj, ko bomo prejeli natančnejša navodila Nacionalne agencije glede postopkov ob prekinitvi, odpovedi, zamika mobilnosti in glede načina uveljavljanja nastalih stroškov, vam jih bomo posredovali.

Tistim, ki ste na izmenjavo šele nameravali, svetujemo, da odhod zaenkrat prestavite in sproti spremljate naše informacije ter informacije tujih institucij. Tistim, ki ste v zadnjih dneh zaprosili za Erasmus+ finančno pomoč in pogodbe še niste prejeli, sporočamo, da jih do nadaljnjega niti ne bomo izdajali, prav tako tudi ne izplačevali 1. dela Erasmus+ finančne pomoči.

Za informacije glede morebitnega nadaljevanja študija na UL se obrnite na vašo matično fakulteto/akademijo.

Mednarodna pisarna UL bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, dalje dosegljiva samo preko elektronske pošte.

P.S. To sporočilo je bilo poslano vsem Erasmus+ študentom, ki ste po naših podatkih iz spletne prijave VIS na izmenjavi. V kolikor se je kdo med tem že vrnil ali pa odpovedal mobilnost, naj to upošteva pri branju tega sporočila.

 

Drage Erasmus+ študentke, dragi Erasmus+ študenti,
 
kot ste lahko prebrali iz medijev, se je Slovenija z namenom, da čim uspešneje zavre hitro širjenje koronavirusa, odločila omejiti gibanje oz. javno življenje, kar pomeni, da pri v Sloveniji od danes naprej več ne obratuje javni promet, zvečer se bo ustavil tudi ves letalski promet, zaprti so vsi lokali in nenujne prodajalne. Prav tako so do nadaljnjega zaprte vse vzgojno-izobraževalne ustanove, vključno s študentskimi domovi.
V kolikor se niste uspeli varno vrniti domov iz Erasmus+ izmenjave, je v tem trenutku za vas in vaše najbližje varneje, da ostanete tam, kjer se nahajate, torej na izmenjavi, ter upoštevate vse usmeritve, navodila in omejitve, ki so jih pripravili vaše institucije gostiteljice ter lokalne in nacionalne oblasti. Velika večina partnerskih institucij je prešla na pedagoške aktivnosti v spletnem okolju, zato prosim nadaljujte vaše aktivnosti na tak način.
 
Sledijo informacije za študente, ki so prekinili izmenjavo ter se vrnili domov oz. za tiste, ki so še nameravali na izmenjavo, vendar pa je le-ta do nadaljnjega prestavljena oz odpovedana:
 
Iz naše Nacionalne agencije smo v petek popoldne prejeli navodila za pogodbenike, kako naj ravnamo z že začetimi, prekinjenimi ali odpovedanimi mobilnostmi (možno je, da se bodo navodila še spreminjala oz dopolnjevala):
 

 • mobilnost, prekinjena med izvajanjem zaradi višje sile, ki se bo kasneje nadaljevala: potrebovali boste potrdilo o trajanju o prekinitvi, prosite institucijo gostiteljico, da vam ga izdajo, ko se boste vrnili.
 • Če je mobilnost študenta bila med izvajanjem prekinjena zaradi višje sile in so zato nenačrtovano nastali dodatni stroški poti, se ti povrnejo do višine prispevka na enoto glede na določen pas razdalje, kot velja v programu Erasmus+ za zaposlene:
 • Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva zračna razdalja v eno smer. 
 • Prosim shranite si vsa dokazila, v povezavi z nenačrtovanimi potnimi stroški! Velika večina partnerskih institucij je prešla na pedagoške aktivnosti v spletnem okolju, zato prosim nadaljujte vaše aktivnosti na tak način.

 

 • mobilnost, predčasno prekinjena med izvajanjem zaradi višje sile, v takem primeru se bo upoštevala višja sila in je mobilnost lahko tudi krajša od minimuma (3 meseci) Pri tem ste upravičeni do Erasmus+ finančne pomoči za obdobje, katerega ste preživeli na mobilnosti. Zaradi tega nujno potrebujete Potrdilo o trajanju izmenjave. Prosite vašo institucijo gostiteljico, da vam potrdi odhod na dokumentu, kjer so vam že ob pričetku potrdili pričetek mobilnosti oz vam izda svoje potrdilo. Če ste imeli zaradi prekinitve zaradi višje sile nenačrtovane stroške, kot je plačana namestitev za celotno obdobje, se skušajte dogovoriti za povrnitev sorazmernega deleža plačila. V kolikor pri tem ne boste uspeli, boste lahko tisti del stroška uveljavljali kot izredni strošek in bomo le to odšteli pri izdaji zahtevka za delno vračilo prejete Erasmus+ finančne pomoči. Obračune in zahtevke za vračila bomo naredili takoj, ko nam bo situacija dopuščala. Prosim hranite si vso dokumentacijo povezano z nastalimi stroški kot tudi vso komunikacijo pri zahtevi po vračilu v naprej plačnih namestitvenih stroškov.
 • V takih primerih vam ni treba skrbeti zaradi premajhnega števila prejetih kreditnih točk, ob poročanju boste lahko naložili obrazložitev, ki se bo štela kot upravičena obrazložitev, saj gre za višjo silo

 

 • mobilnost, ki je bila načrtovana, a je bila zaradi višje sile (koronavirus) odpovedana; v primerih, ko so študenti zaradi odpovedane mobilnosti že imeli stroške , kot so kupljena vozovnica, plačana namestitev, je potrebno sprva skušati pridobiti nazaj že plačane stroške, če ne boste uspeli, pa bomo potrebovali od vas dokumentacijo, ki se nanaša na te stroške, da jih bomo lahko uveljavljali kot višjo silo.
 • V kolikor vam je bila finančna pomoč že nakazana, bomo te stroške odšteli od nakazila in vam izdali zahtevek za vračilo preostalega zneska.
 • V kolikor pa vam finančna pomoč še ni bila nakazana, vam bomo te stroške povrnili, čim bo mogoče.

 

Upam, da sem s tem sporočilom zajela večino vaših vprašanj in negotovosti.
Prosim pazite nase. Vaše zdravje in zdravje nas vseh je sedaj na prvem mestu!