Novice

Anketa Oddelka za živilstvo BF UL

Datum objave: 06.05.2020

Spremenjena dnevna rutina v času epidemije je močno posegla v vse pore življenja, tudi v način prehranjevanja in nakupa živil.

S pričujočo anketo, ki je namenjena zaposlenim in študentom na visokošolskih ustanovah v Sloveniji, želijo raziskovalci dobiti vpogled v te spremembe. Anketo so pripravili raziskovalci Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Podatke, zbrane s to raziskavo, bodo statistično ovrednotili in objavili v agregirani obliki. Anketa je anonimna in prostovoljna.

Za izpolnjevanje ankete boste porabili predvidoma 7–10 minut. Dostopna je na POVEZAVI

 

Anketa pixabay