Novice

Kozmopolitni virus SARS-CoV-2

Datum objave: 19.05.2020

Od zunajceličnih veziklov do globalnega okolja: kozmopolitni virus SARS-CoV-2

V času razmaha epidemije novega koronavirusa smo raziskovalci posegli po različnih oblikah dela od doma. Pripravljali smo rezultate za objavo in se posvetili študiju aktualne literature s področij našega interesa. V okviru partnerskega sodelovanja s kolegi doma in vMarko Jeran tujini smo se posvetili tudi aktualni problematiki virusa SARS-CoV-2 in bolezni COVID-19. Pripravili smo Članek z naslovom From Extracellular Vesicles to Global Environment: a Cosmopolite SARS-CoV-2 Virus in ga poslali v objavo v revijo Mat. Technol. Pri pripravi članka je sodelovalo 33 soavtorjev z različnih področij, ki so osvetlili problematiko virusa in bolezni z več strani. Obravnavali smo interakcije virusa z mikrostrukturami, z živčnim sistemom, endotelijem, hematopoetičnim sistemom, prebavili in sečili; prenos virusa med organizmi, med materjo in plodom ter skozi okolje; ukrepe za preprečevanje kontaminacije z virusom in podporo organizmu proti bolezni, ki je posledica okužbe z virusom. Bili smo presenečeni, kako je z združevanjem naših moči v relativno kratkem času nastalo delo, ki nas je povezalo in nam tudi pomagalo preživeti čas fizične osamitve.

Raziskovalni skupini Laboratorij za fiziko (vodja prof. ddr. Aleš Iglič (UL FE)) in Laboratorij za klinično biofiziko (vodja prof. dr. Veronika Kralj-Iglič (UL ZF)) imata za seboj dolgo obdobje mednarodno odmevnega interdisciplinarnega sodelovanja pri raziskovanju bioloških sistemov – vse od fizike, biokemije do medicine. Predmet tega sodelovanja so tudi membranske nanostrukture, med katere lahko prištejemo zunajcelične vezikle in viruse. Zunajcelični vezikli so z membrano obdani celični fragmenti, ki imajo pomembno vlogo pri medcelični komunikaciji. Znanstveniki so jih izolirali iz raznolikih bioloških vzorcev, kot so kri, urin, sperma, mleko, bronhoalveolarni izpirek, mediji različnih vrst celičnih linij ter rastlinska in živalska tkiva. Skupne lastnosti virusov in zunajceličnih veziklov so po do zdaj pridobljenih znanjih osnova za razumevanje temeljnih mehanizmov formacije virusov in predstavljajo tudi izziv za nadaljnje raziskave membranskih nanostruktur. 

Ob razmišljanju o novi realnosti pa so mi na misel prišle rime in nastala je pesem:

 

Gospod Korona

Gospod Korona po svetu maršira, na nič se ne ozira, samo šmira in šmira.

Obhodil je svet, a ni se utrudil, da bi še malo ostal, se je ponudil.

So nekega dne ljudje pogumno se odločili, da gospodu Koroni ne bodo kar tako se pustili.

So nase maske dali in le do bližnje trgovine odvihrali.

 

Ta virus pošteno nam ga že svira, saj mu ni nič, je le ovira;

se vsemu močno upira in ljudi v hiše zapira.

Za štirimi stenami smo njemu v čast znanstveni članek v objavo poslali,

v dobri veri, da za večno bi ga odgnali.

 

Vsa stroka po svetu bi rada mu pot zaprla, ga za vedno v kali zatrla.

Če pomislim, se gospod le enkrat samo pojavi in cel kaos iz sveta napravi.

Se javnost ob njegovi širitvi, iz dneva v dan, močno zgraža – ni še konec – gen se izraža.

 

Ko nekega dne bo virus pregnan, bo ves svet spet nasmejan.

Naš gospod ne bo več na tapeti,

bodo pa za rime verjetno boljši obeti!

 

Marko Jeran,
Laboratorij za fiziko, Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko