Ponudba štipendij

Datum objave: 01.09.2016

Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla je vodilni proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. S skupno več kot 3.400 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem. Z več kot 600 milijoni EUR letnega izvoza smo med vodilnimi slovenskimi izvozniki, saj na tujih trgih beležimo več kot 87 odstotkov vseh svojih prihodkov. Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, industrijskih nožev za kovine, plastiko, les, papir ter visoko legiranih dodajnih varilnih materialov.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini. V naše vrste vabimo motivirane, ambiciozne in kreativne študente, ki ste zainteresirani za šolanje v spodaj razpisanih univerzitetnih oz. magistrskih študijskih programih.

SIJ razpis štipendije 2016

Univerzitetni oz. magistrski študijski programi izobraževanja:

 • računalništvo in informatika
 • računalništvo in matematika
 • informacijsko komunikacijske tehnologije (telekomunikacije)
 • avtomatika in informatika
 • poslovna informatika
 • organizacija in management informacijskih sistemov 
 • računalništvo in informacijske tehnologije
 • informatika in tehnologije komuniciranja
 • telekomunikacije
 • medijske komunikacije
 • izobraževalno računalništvo

Prednost imajo prosilci višjih letnikov.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:

 • Prijavo s podatki: priimek in ime, naslov, telefon, e-mail;
 • Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2016/17;
 • Dokazilo o učnem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih v končanem letniku in povprečno oceno več kot 8);
 • Izjavo, da ne prejemajo štipendije drugje;
 • Zdravstveno zmožnost za opravljanje poklica, za katerega se izobražujejo;
 • Motivacijo za učenje in delo.

 

 

 

 

IZBRANIM ŠTIPENDISTOM NUDIMO:

 • Stimulativno štipendijo v času štipendiranja;
 • Opravljanje obvezne delovne / študijske prakse;
 • Možnost opravljanja počitniškega dela v poletnih mesecih;
 • Izdelavo seminarskih in diplomskih nalog pod izkušenim mentorstvom naših zaposlenih;
 • Zaposlitev po končanem izobraževanju.

ROK PRIJAVE:

Do 30. 10. 2016 na naslov: SIJ d. d., Kadrovska služba, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana ali e-naslov: .
Z izbranimi štipendisti bomo sklenili pogodbe o kadrovskem štipendiranju.