Ponudba štipendij

Datum objave: 21.04.2017

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila seznam prostih kadrovskih štipendij za študijski leti 2016/17 in 2017/18, za katere lahko kandidirate.

V študijskem letu 2016/17 je v Zasavju še vedno na voljo nekaj štipendij za bodoče dipl. inž. elektrotehnike (VS ali UNI). Ker si delodajalci želijo čim hitreje vzpostaviti stik s študenti, ki jih bodo po koncu štipendiranja tudi zaposlili, jim RRA Zasavje nekako pomaga pri informiranju potencialnih štipendistov.

Štipendije iz Regijske sheme kadrovskih štipendij Zasavje (RSKŠ Zasavje) so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujete doma ali v tujini, niste zaposleni, po končanem študiju pa se boste zaposlili pri delodajalcu, ki vas je štipendiral.

Štipendisti se med drugim zavezujete, da se boste po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto ter da boste vsako šolsko/ študijsko leto pri delodajalcu opravili enomesečno obvezno prakso v obsegu 160 ur.

Trenutno proste kadrovske štipendije so na voljo na tej povezavi, več informacij pa najdete tudi na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje (ali ali 0838 49 500).

Regijska shema kadrovskih štipendij Zasavje