Ponudba štipendij

Štipendije Ad futura

Datum objave: 24.09.2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) podeljuje različne vrste štipendij. Na področju mednarodne mobilnosti se podeljujejo štipendije za mobilnost v tujino (štipendija Ad futura za študij v tujini, štipendije za študijske obiske, štipendije za tekmovanja) in štipendije za izobraževanje tujih državljanov  v Sloveniji. 

Štipendije za tujce so namenjene izobraževanju tujih državljanov za pridobitev ravni oziroma stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji. Štipendije niso namenjene državljanom katerekoli tuje države, ki se izobražuje ali se želi izobraževati v Republiki Sloveniji. Štipendije se podeljujejo skladno z javnim razpisom, ki določa, kateri tujci (državljani katere države) lahko pridobijo štipendijo.

Med razpisi za izobraževanje tujcev v Sloveniji lahko izpostavimo tri vrste štipendij:

  1. Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana
  2. Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji za področja naravoslovja, tehnike in zdravstva (oziroma za področja, navedena v razpisu). Pod države Zahodnega Balkana se po tovrstnem razpisu štejejo: Bosna in Hercegovina, Republika Črna Gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija. Starostna omejitev je 28 let na dan prvega vpisa v program, za katerega kandidat kandidira za štipendijo. Na skladu se štipendije za državljane Zahodnega Balkana za študij v Sloveniji za prvo stopnjo (dodiplomski študij) ali za družboslovne smeri (oziroma smeri, izvzete iz razpisa) na podiplomski stopnji ne podeljujejo.                                                                                              Letošnji aktualni razpis za študijsko leto 2018/2019 (245. javni razpis – več o razpisu na povezavi) ima rok za prijavo 5. 10. 2018.
  3. Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov

Štipendija za študij se dodeli državljanom držav, ki so prejemnice oziroma upravičenke do razvojne pomoči, ki jo v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja tudi Republika Slovenija. V sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve se vsako leto določi državo prejemnico, katere državljani lahko na razpisu kandidirajo za štipendijo. Javni razpis (in državo prejemnico tovrstne razvojne pomoči) se objavi predvidoma decembra, zato vam svetujemo, da vsako leto spremljate, državljani katere države lahko kandidirajo za tovrstno štipendijo. Pri teh štipendijah ravno tako velja starostna omejitev 28 let na dan prvega vpisa v program.

Razpis se objavi enkrat letno in velja le za državljane upravičene države do razvojne pomoči. Do sedaj je sklad podelil štipendije za državljane Kosova, Zelenortskih otokov, Egipta, Tunizije, Afganistana, Ukrajine, Palestine, Gruzije.

 

Razpisi, ki so še odprti in kjer lahko kandidati kandidirajo za štipendijo:

Štipendije za izobraževanje državljanov Ukrajine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)
Štipendije za izobraževanje državljanov Hašemitske kraljevine Jordanije v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2017 (248. JR)

Štipendij za državljane drugih držav v tem trenutku na skladu ne dodeljujemo. Informacije o navedenih štipendijah so za študente zbrane skupaj tudi na spletni strani Study in Slovenia.

 

Za dodatne informacije ali pojasnila se lahko obrnete na .