Športne dejavnosti

Volilni občni zbor ŠD FE in FRI

Datum objave: 11.12.2018

V torek, 18. 12. 2018, ob 16:15 bo v diplomski sobi Fakultete za elektrotehniko potekal volilni občni zbor ŠD FE in FRI. 

Dnevni red:

  1. Preverjanje prisotnosti članstva
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Volitve: predsednika, tajnika in novih članov IO
  4. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora
  5. Potrditev letnega poročila za leto 2017
  6. Sprejem letnega programa za leto 2018/2019
  7. Razno