Dogodki

Predstavitev teme dr disertacije - Anže Mraz

datum začetka: 25.05.2020
ura: 10:00
lokacija: on-line

 

Obveščamo Vas, da bo javna predstavitev teme doktorske disertacije v ponedeljek, 25. maja 2020 ob 10.00 uri v Microsoft Teams (koda z6h5kml) ali preko spletne povezave https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab7ede0c4b4d8446da53a3bc5c03aa231%40thread.tacv2/conversations?groupId=21a9645a-cab8-467b-aa3b-ab0492c2b920&tenantId=a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e

 

 

Kandidat:

Anže Mraz, mag. inž. el. 

 

Naslov:

"Spominska naprava na podlagi konfiguracije naboja za uporabo v superprevodnih računalnikih "

(Charge configuration memory device for use in cryo computing)

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Marko Topič, predsednik
  • prof. dr. Janez Trontelj
  • dr. Yasin Ekinci (Paul Scherrer Institute, Švica)
  • prof. dr. Dragan Mihailović (predviden mentor − pridruženi član) (IJS)
  • doc. dr. Benjamin Lipovšek (predviden somentor − pridruženi član)

 

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar