Dogodki

Mikroalge - surovina prihodnosti - povežimo znanje in ideje

datum začetka: 18.06.2013
ura: 10:00
lokacija: Multimedijska dvorana

 

Predlog za predstavitev izhodišč raziskav na projektu »Alge od celice do lipidnih produktov«, ki ga koncipirajo v interdisciplinarni povezavi profesorica Maja Ravnikar, profesor Damijan Miklavčič , profesor Janvit Golob ter njihovi sodelavci. Predstavitev bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko v prostorih laboratorija za biokibernetiko dne 18.6. 2013.

Tema razprave bo povezava obstoječih znanj o zajemanju CO2 iz plinskih zmesi v algno biomaso za proizvodnjo lipidov. V znanstveno raziskovalnem smislu je celica alge predstavlja temeljno izhodišče za odgovor na vprašanje, kako pospešiti njeno rast, visoko koncentracijo lipidov v njej in učinkovito ločitev lipidov iz celičnega tkiva. Dosedanje delo navedenih raziskovalcev in njihovih sodelavcev kažejo, da obstoja dovolj znanja za odgovore, pa tudi pogojev, ki bi ob sodelovanju in sinergističnem vplivu lahko omogočili ustvarjanje novih znanj v smislu odprtja celica za biogenetske raziskave in raziskave separacije lipidov iz alg. V laboratorijih: za biološko genetiko, kemijsko inženirstvo in biokibernetiko in povezavami z laboratoriji za analitiko lipidov povezujemo dovolj znanj in opreme za začetek dela na tem projektu. Uspešne preliminarne raziskave so pokazale, da je vpliv primerno izbranih pogojev elektroporacije na separacijo lipidov iz algne biomase odločilno vlogo. Povezava pilotskih enot: bioreaktorja za kontinuirno pridobivanje z lipidi bogate algne biomase na FKKT in cevnega sistema z generatorjem frekvenčno in časovno reguliranih visoko napetostnih impulzov je potrdila pravilnost teze o odprtju celice. Razmišljanja ob tem poskusu pa so seveda odprla vprašanje o intenziviranju sicer premajhne hitrosti rasti alg. Možen odgovor na to vprašanje bi potrdila ali ovrgle raziskave o odprtju algne celice za vgraditev gena, ki bi določal hitrejšo rast. To pa seveda posega na biogenetsko raziskovalno področje in je povezava znanj in dela v tej nalogi nujna.

Projekt pa ima izreden pomen za gospodarstvo in globalno ekologijo, saj bi kvalitetne rešitve nudile možnost aplikacije v energetskih in drugih proizvodnih sistemih, ki imajo za osnovo fosilna goriva.

Vabilo