Dogodki

Okrogla miza: Dileme in izzivi pri uvajanju nove izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017

datum začetka: 15.01.2019

 

sist

vabi na okroglo mizo z naslovom

 

 

Dileme in izzivi pri uvajanju nove izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017

 

v torek, 15. 1. 2019, od 13:00 do 17:00
v predavalnici P3 na Fakulteti za elektrotehniko.

 

Na okrogli mizi bodo sodelovali predavatelji z naslednjimi vsebinami:

  • uvod SIST, postopek razvoja novega standarda (mag. Mojca Lampič)
  • moderiranje pogovora, uvod, predvideni rezultati, bistvo novega standarda (prof. dr. Janko Drnovšek)
  • predstavitev fizikalne sledljivosti, kalibracije (prof. dr. Jovan Bojkovski)  
  • predstavitev kemijske sledljivosti, kalibracije (prof. dr. Milenko Roš) 
  • predstavitev negotovosti v preskušanju (izr. prof. dr. Gaber Begeš) 
  • razmislek o možnih prevedbah starega SIST EN ISO/IEC 17025:2005 v SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (izr. prof. dr. Igor Pušnik) 
  • problematika vzorčenja s stališča dodane merilne negotovosti (prof. dr. Milenko Roš) 
  • pogovor, vsi udeleženci okrogle mize.

 

Standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017 je bil izdan v decembru 2017 in vsebuje vse zahteve, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni in kalibracijski laboratoriji, če želijo dokazati, da so tehnično usposobljeni in da so sposobni pridobiti tehnično veljavne rezultate. Uporaba tega standarda olajša sodelovanje med laboratoriji in laboratorijev z drugimi organi ter pomaga pri izmenjavi informacij in izkušenj ter usklajevanju standardov in postopkov. 

 

Lepo vabljeni!