Konference

4. Slovenska fotovoltaična konferenca SLO-PV 2012

datum začetka: 19.06.2012
datum konca: 20.06.2012
lokacija: Ljubljana

 

4. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA in
Eeuroregional Workshop on Photovoltaics
SLO-PV 2012

19. junij 2012

Vabimo vas na Slovensko fotovoltaično konferenco, ki jo na fakulteti organiziramo že četrtič. Konferenca je namenjena seznanitvi z vsemi novostmi in aktualnimi raziskavami s področja fotovoltaike in bo sestavljena iz sledečih tematskih sklopov:

1. globalni trendi fotovoltaike v raziskavah, industriji in na trgu,
2. raziskovalni in razvojni projekti v Sloveniji,
3. inženiring in ekonomika sončnih elektrarn,
4. priključevanje, vzdrževanje in varnost sončnih elektrarn,
5. fotonapetostni sistemi in sončne elektrarne v Sloveniji – primeri iz prakse, ...

Vabljeni tudi na sejemsko prireditev, ki bo potekala v avli fakultete in na mednarodno delavnico, kjer boste lahko spoznali delo raziskovalcev na področju fotovoltaike iz celotne Evrope.

Več informacij:
http://slo-pv.fe.uni-lj.si