Predstavitve

Predstavitev teme doktorske disertacije - Katarina Gašperlin

datum začetka: 24.07.2018
ura: 10:00
lokacija: LUCAMI
organizator: Katedra za IKT

 

Obveščamo Vas, da bo javna predstavitev teme doktorske disertacije v torek, 24 julija 2018 ob 10. uri, v učilnici LUCAMI.

 

Kandidatka:

  • Katarina Gašperlin, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

KONTEKSTUALIZIRAN PRIPOROČILNI SISTEM ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVEGA STARANJA STAREJŠIH Z UPORABO NAMENSKE MERE USPEŠNOSTI

CONTEXTUALIZED RECOMMENDER SYSTEM FOR IMPROVING HEALTHY AGEING OF OLDER ADULTS USING DOMAIN-SPECIFIC SUCCESS METRIC

 

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. Vitomir Štruc, predsednik,
  • assoc. prof. dr. Marko Tkalčič (Free University of Bozen – Bolzano),
  • assist. prof. dr. Marco Degemmis (University of Bari Aldo Moro),
  • prof. dr. Andrej Košir (predvideni mentor − pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar