Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije - Nina Gržinič Frelih

datum začetka: 28.02.2019
ura: 14:00
lokacija: multimedijska dvorana

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v četrtek, 28. febraurja 2019 ob 14. uri v multimedijski dvorani.

 

Kandidatka:

Nina Gržinič Frelih, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI V PSIHOFIZIOLOŠKIH MERITVAH ZARADI ANKSIOZNOSTI UDELEŽENCA

ESTIMATION OF MEASURING UNCERTAINTY IN PSYCHOPHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS DUE TO PARTICIPANTS ANXIETY

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Gregor Dolinar, predsednik,
  • prof. dr. Janko Drnovšek,
  • prof. dr. Matjaž Mihelj,
  • izr. prof. dr. Andreja Avsec,
  • izr. prof. dr. Gregor Geršak (mentor − pridruženi član),
  • izr. prof. dr. Anja Podlesek (somentorica − pridružena članica).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar