Osnove programiranja

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Kunaver Matevž, Maček-Lebar Alenka, Puhan Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Kodo predmeta: 64104Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Predmet najprej obravnava osnovne pojme računalnikov in računalniškega programiranja. V nadaljevanju se osredotoča na konkretne programske jezike HTML, CSS in JavaScript, ob katerih se študent sreča s principi kodiranja, načrtovanja podatkov in algoritmov ter programiranja. Predmet je razdeljen na naslednja poglavja:

Uvod:

 • splošni principi programskih jezikov
 • načrtovanje, gradnja in preizkušanje programske opreme

Oblikovanje spletnih strani z jezikoma HTML in CSS:

 • zgradba dokumenta in osnovni elementi
 • osnovni principi oblikovanja s CSS

Programiranje spletnih strani z jezikom JavaScript:

 • spremenljivke
 • krmilni stavki
 • funkcije
 • dogodki

Cilji in kompetence:

 • Študenti bodo obvladali osnove algoritemskega in sistemskega načina reševanja problemov.
 • Naučili se bodo veščin računalniškega programiranja in preizkušanja programskih rešitev.
 • Snov je zasnovana tako, da predstavlja podlago za učenje programskega jezika C.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje delovanja računalniških sistemov.
 • Reševanje tehničnih problemov s pomočjo računalniških sistemov.
 • Kritično vrednotenje predlaganih rešitev glede na podane robne pogoje.
 • Iskanje in uporaba potrebnih informacij za programiranje.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače nalogeGradiva

1. I. Fajfar: XHTML in JavaScript za pokušino, Založba FE in FRI, 2005
2. Spletna stran W3 Schools (www.w3schools.com)
3. Mozilla Developer Network (developer.mozilla.org)
4. Matthew MacDonald, HTML5, The Missing Manual, O'Reilly, 2011
5. David Sawyer McFarland, CSS3, The Missing Manual, O'Reilly, 2013
6. John Pollock: JavaScript: A Beginner's Guide, Osborne McGraw-Hill, 2009
7. David Flanagan: JavaScript, The Definitive Guide, O'Reilly, 2011
8. David Sawyer McFarland, JavaScript, The Missing Manual, O'Reilly, 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika