Električni stroji

Visokošolski učitelji: Miljavec Damijan
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64117Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik univerzitetnega študija.

Vsebina:

Skupne osnove električnih strojev: nazivni podatki in vrste obratovanja električnih strojev, magnetno polje, induciranje napetosti, elektromagnetni navor, izgube in izkoristek, segrevanje električnih strojev, elektromagnetna kompatibilnost. Obravnavanje osnovnih električnih strojev: transformatorji, autotransformatorji, sinhronski stroji, asinhronski stroji in komutatorski stroji. Predstavitev in obravnava sodobnih električnih strojev ter njihova uporaba pri: generaciji električne energije obnovljivih virov energije, avtomatizaciji industrijskih procesov, prevoznih sredstvih (hibridna vozila, robotiki, superprevodnih sistemih, električnih orodjih in mikro-elektromehanskih sistemih).

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je pridobiti teoretična znanja potrebna za razumevanje osnovnih pojmov o električnih strojih in principov delovanja različnih tipov električnih strojev.
 • Poznavanje osnovnih modelnih vezij in vhodno izhodnih karakteristik električnih strojev.
 • Razumevanje osnovnih preizkusov s področja električnih strojev.
 • Podati smernice razumevanja operativnih problemov v industriji električnih strojev.

Predvideni študijski rezultati:

 • Študent bo razumel osnove elektromehanske pretvorbe energije in temeljne pojme o navoru in mehanskem ravnotežju. Principe delovanja električnih generatorjev in motorjev.
 • Razumevanje osnovnih karakteristik različnih tipov električnih strojev.
 • Soočen bo s problemi izdelave in oblikovanja električnih strojev.
 • Razumel bo enostavne preizkuse elektromehanskih naprav in področja uporabe posameznih električnih strojev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, avditirne vaje in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,...)
 • Predmet je sestavljen iz 45 ur predavanj, 15 ur avditirnih vaj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Gradiva

 1. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2008
 2. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Higher Education; 5 edition, 2011
 3. Austin Hughes, Bill Drury:Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications, Newnes, 4th Revised edition edition, 2013
 4. Dino Zorbas, Electric Machines, Nelson Engineering , 2014
 5. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley & Sons; 3rd Edition, 2013Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika