Predstavitev

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika
 

Trajanje študijskega programa: 3 leta.
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180.

Smeri študijskega programa:

 • Avtomatika,
 • Elektronika,
 • Energetika in mehatronika,
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije (Telekomunikacije).

 

Moduli študijskega programa (moduli so izbirni v poletnem semestru 3. letnika ne glede na smer študijskega programa):


Strokovni naslov diplomanta/diplomantke:
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) / diplomirana inženirka elektrotehnike (UN)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. el. (UN).Temeljni cilji programa so:

 • zagotoviti kakovostno znanje s področja elektrotehnike,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji ne samo elektrotehnike, temveč katere koli tehniške stroke,
 • omogočiti učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi in samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi in širše ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na področju elektrotehnike in širše,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2016/2017

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2015/2016

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2014/2015