Elektrotehnika - 3. letnik - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika

Koda predmeta3. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 5. semester 
64156Regulacijska tehnikaOST60030901757SLO/ANG
64155Elektroenergetska omrežja in napraveOST45045901757SLO/ANG
64157Modeliranje električnih strojevOST45030751506SLO
64128Osnove mehatronikeOST30030601255SLO
64126Osnove robotikeIST30030601255SLO
64127OptoelektronikaIST30030601255SLO
64129Inteligentni sistemiIST45015601255SLO
64130Numerične metodeIST30030601255SLO
 Skupaj 5. semester      30 
 6. semester 
64163Elektroenergetski sistemiOST451530901757SLO
64164Energetska elektronikaOST60030901757SLO
64165Visokonapetostna tehnikaOST301530751506SLO
64134Navidezna resničnost (Modul A)ISP30030601255SLO
64135Slikovna informatika (Modul A)ISP30030601255SLO
64136Načrtovanje vgrajenih sistemov (Modul B)ISP30030601255SLO
64137Programiranje vgrajenih sistemov (Modul B)ISP30030601255SLO
64138Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije (Modul C)ISP30030601255SLO
64139Programirljivi krmilni sistemi (Modul C)ISP30030601255SLO
64140Svetovni splet (Modul D)ISP45015601255SLO
64141Multimedijski sistemi (Modul D)ISP45015601255SLO
64142Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo (Modul E)ISP30030601255SLO
64143Zasnova in razvoj izdelkov (Modul E)ISP30030601255SLO
 Skupaj 6. semester      30 
 Skupaj 3. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021 - velja za študente vpisane v 1. letnik in 2. letnik v študijskem letu 2020/21

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021 - za vpisane v študijskem letu 2020/21 v 3. letnik

Grafična predstavitev izbirnosti

 

 

IZBIRNI PREDMETI

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed štirih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih predmetov, po priporočilu tutorja, načeloma glede na predvideno smer v 3. letniku. Študent se odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu.

*Študent izbere en izbirni strokovni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 3. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmeta Numerične metode tudi strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

*Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D ali E) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih izbirnih modulov, lahko pa na tem mestu prenese 10 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed desetih se na urniku vseh teh 10 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

IZBIRNI MODULI

 • Modul A
  • Navidezna resničnost 
  • Slikovna informatika
 • Modul B
  • Načrtovanje vgrajenih sistemov
  • Programiranje vgrajenih sistemov
 • Modul C
  • Programirljivi krmilni sistemi
  • Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • Modul D
  • Svetovni splet 
  • Multimedijski sistemi 
 • Modul E
  • Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo
  • Zasnova in razvoj izdelkov