Pogoji za dokončanje

Od 1.10.2017 bodo morali plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in niso oddali diplomskega / magistrskega dela pred izgubo statusa. Kot datum oddaje se bo štel datum, ko študent zaključno delo v elektronski obliki odda v informacijski sistem STUDIS (prvi odstavek 128. člena Statut UL).

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela