Aplikativna elektrotehnika - 2. letnik - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
64649Signali in informacijeOST30030601255SLO
64650Radijske komunikacijeOST45030751255SLO
64651Telekomunikacijska omrežjaOST30030601255SLO
64708Uvod v komunikacijsko elektronikoOST45030751255SLO
64653Procesorski sistemi v telekomunikacijahOST30030601255SLO
64654Informacijski sistemiOST30030601255SLO
 Skupaj 3. semester      30 
 4. semester 
64655Digitalne komunikacijeOST45030751255SLO
64656Digitalna obdelava signalovOST45030751255SLO
64657Projektno vodenjeOST30300601255SLO
64628SOsnove optičnih komunikacijOST30030601255SLO
64658Omrežne storitveOST30030601255SLO
64626Osnove mikroprocesorske elektronikeISP30030601255SLO
64627Električne inštalacije in razsvetljavaISP30030601255SLO
64625RobotikaISP30030601255SLO
64629Senzorji in zajemanje podatkovISP30030601255SLO
64630Osvežitvena angleščina A1 - B2ISP30300601255SLO
64691Športna vzgojaISP10650751255SLO
 Skupaj 4. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika

Predstavitveni zbornik študijskega programa Aplikativna elektrotehnika 2019/2020

Grafična predstavitev izbirnosti

 

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

1. LETNIK
Izbirni predmeti

Študent izbere en izbirni splošni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed petih, tukaj ponujenih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se sicer odloči za ta izbirni strokovni predmet ob vpisu v letnik.

2.LETNIK
Izbirni predmeti

Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 5 ECTS (skupaj 4 kontaktne ure tedensko) izmed šestih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 5 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Sicer se študent odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so poleg predmetov Osvežitvena angleščina A1 - B2 in Športna vzgoja tudi štirje strokovni predmeti, ki so obvezni strokovni predmeti za študente drugih smeri, a na osnovnejši ravni, tako da vključitev vanje ne predstavlja težav. S tem je omogočeno pridobivanje znanj širše od izbrane smeri.

3. LETNIK

Študent izbere en izbirni strokovni modul (A, B, C, D, E ali F) v obsegu 10 ECTS (skupaj 8 kontaktnih ur tedensko) izmed šestih, tukaj ponujenih izbirnih strokovnih modulov. Študent se odloči za ta izbirni strokovni modul pri vpisu v 3. letnik. Tukaj ponujeni izbirni strokovni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 5 ECTS) v skupnem obsegu 10 ECTS. Z izbirnimi strokovnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed dvanajstih se na urniku vseh teh 12 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati.

Praktično usposabljanje v obsegu 20 ECTS in trajanju 13 tednov (3 mesece) študent opravlja v zadnjem semestru.

Diplomsko delo v obsegu 10 ECTS študent prav tako opravlja v zadnjem semestru. Praviloma naj bi diplomsko delo izhajalo iz praktičnega usposabljanja. Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike. Pogoje za pristop k diplomskemu delu, njegovo obliko in način njegovega zagovora se uredi s posebnim pravilnikom.

Izbirni moduli

 • Modul A
  • Procesni merilni sistemi
  • Kontrola kakovosti in zanesljivosti
 • Modul B
  • Integrirana vezja
  • Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov 
 • Modul C
  • Načrtovanje elektromagnetnih naprav 
  • Elektroenergetika
 • Modul D
  • Varne komunikacije 
  • Satelitski in navigacijski sistemi
 • Modul E
  • Kakovost programske opreme
  • Inovacijski proces in patentništvo
 • Modul F
  • Aplikativna elektromagnetika
  • Matematični praktikum