Pogoji za dokončanje

Pogoji za dokončanje študija
Pogoji za dokončanje študijskega programa so usklajeni s členi 159 do 162 Statuta Univerze v Ljubljani in pravilnikom Diplomsko delo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za dokončanje študijskega programa mora študent v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti, v skupnem obsegu 180 KT. V zadnjem letniku študija študent opravi praktično usposabljanje ter pripravi diplomsko nalogo, ki jo mora uspešno zagovarjati.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela