Pogoji za dokončanje

Od 1.10.2017 bodo morali plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in niso oddali diplomskega / magistrskega dela pred izgubo statusa. Kot datum oddaje se bo štel datum, ko študent zaključno delo v elektronski obliki odda v informacijski sistem STUDIS (prvi odstavek 128. člena Statut UL).

Pogoji za dokončanje študija
Pogoji za dokončanje študijskega programa so usklajeni s členi 159 do 162 Statuta Univerze v Ljubljani in pravilnikom Diplomsko delo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za dokončanje študijskega programa mora študent v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti, v skupnem obsegu 180 KT. V zadnjem letniku študija študent opravi praktično usposabljanje ter pripravi diplomsko nalogo, ki jo mora uspešno zagovarjati.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela