Digitalna integrirana vezja in sistemi

Visokošolski učitelji: Žemva Andrej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64287Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis letnik študija.

Vsebina:

 • Tehnološke izvedbe kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov: standardne celice, polja vrat, vezja FPGA.
 • CMOS inverter: zasnova, izvedba, prenosna karakteristika, šumne meje, zakasnitve, poraba moči.
 • Zasnova kombinacijskih vezij CMOS v različnih tehnologijah.
 • Zasnova sekvenčnih vezij CMOS v različnih tehnologijah.
 • Zasnova osnovnih aritmetično logičnih gradnikov: seštevalniki, množilniki, pomikalni registri.
 • Zasnova in izvedba pomnilniških vezij SRAM, DRAM, DDRAM, SDRAM in drugih.
 • Zasnova in izvedba mikroprocesorskega sistema v tehnologiji ASIC.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja digitalnih integriranih vezij in sistemov. Pridobljena znanja so temelj za snovanje digitalnih integriranih vezij od najnižjega tranzistoskega nivoja do sistemskega opisa v jezikih za opis delovanje vezij.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo osvojil analizo in sintezo digitalnih integriranih vezij in sistemov. Na različnih načrtovalskih nivojih bo sposoben zasnovati integrirano vezje v izbrani ciljni tehnologiji.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Roger Tokheim, Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill, 2014.
 2. Donald A. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4th Edition, McGraw-Hill, 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika