Visokofrekvenčna tehnika (Modul K)

Visokošolski učitelji: Vidmar Matjaž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64304Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Poznavanje splošnih vsebin s področij:

  • Osnove elektrotehnike
  • Polprevodniška elektronika
  • Elektrodinamika
  • Antene in razširjanje valov

Vsebina:

Visokofrekvenčni polprevodniki: diode in tranzistorji. Različni polprevodniki: prepovedan energijski pas in mobilnost nosilcev. Delovna točka ojačevalnika, razredi A,B,C. S-parametri. Stabilnost ojačevalnika. Toplotni šum ojačevalnika. Šumno število. Meritev šuma. Zasičenje ojačevalnika, definicija P1dB. Inter-modulacijsko popačenje, presečna točka IMD. Nelinearna visokofrekvenčna vezja: mešalnik in omejevalnik. Koncentrirani LC in votlinska električna sita. Piezoelektrični mehanski rezonatorji, kremenčevi kristali in SAW naprave. Električni oscilatorji. Kratkoročna in dolgoročna stabilnost. Fazni šum oscilatorja. Frekvenčni sintetizatorji. Fazno-sklenjene zanke, stabilnost zanke in fazni šum. Izvedba radijskega oddajnika. Zasnova radijskega sprejemnika: homodinski, heterodinski in ničelna medfrekvenca. Izločanje nosilca in takta v sprejemniku.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje specifičnih elementov vezij in sistemov za visoke frekvence. Spoznavanje specifičnih postopkov meritev, analize in sinteze vezij za visoke frekvence. Spoznavanje osnovnih sistemskih znanj o radio-komunikacijah.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

  • Delovanje, načrtovanje in meritve gradnikov radijskih zvez.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

  1. Kostevc, D., Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
  2. Vidmar, M., Radiokomunikacije, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
  3. Vidmar, M., Laboratorijske vaje iz Radiokomunikacij, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2000
  4. http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije