Biomedicinska tehnika

Biomedicinska tehnika združuje temeljna znanja s področja elektrotehnike z znanji biokemije, biologije, mehanike in medicine. Študenti spoznajo regulacije in krmiljenje v bioloških sistemih, medicinsko informatiko, merjenje bioloških parametrov in pojavov, zahteve za biomedicinske tehnične sisteme in njihovo načrtovanje ter obdelavo eno in večdimenzionalnih biomedicinskih signalov. Študij daje študentom nekoliko drugačen pogled na živi in neživi svet, širina pa jim zagotavlja uspešno konkuriranje pri zaposlitvah v vseh industrijskih panogah, raziskovalnih laboratorijih, v bolnišničnem okolju in v prodajnem inženiringu podjetij.

Biomedicinska tehinka 3