Elektroenergetika

Rdeča nit študija Elektroenergetike je proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije po elektroenergetskih sistemih preko omrežja do porabnikov. Študenti osvojijo znanja o delovanju elektroenergetskega sistema, njegovi zaščiti in vodenju, pa tudi o kakovosti električne energije in visoki napetosti. Ker študij spremlja tako razvoj elektrogospodarstva kot razvoj energetike v ostalem gospodarstvu, zajemajo vsebine tudi razvoj novih tehnologij konvencionalnih virov, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne in nuklearne elektrarne, pa tudi razvoj obnovljivih virov energije s poudarkom na sončni in vetrni energiji. Del elektroenergetike pa pokriva tudi trgovanje z električno energijo in ekonomika.

energetika