Mehatronika

Mehatronika je interdisciplinarno področje, ki združuje znanja o elektromehanskih komponentah, sistemih močnostne elektronike, regulacijski, krmilni in mikroprocesorski tehniki. Mehatronika je uveljavljen celostni pristop obravnave elektromehanskih sistemov. Izraz običajno definiramo kot sinergijo (medsebojno dopolnjevanje) mehanike, elektronike, regulacijske tehnike in računalništva v postopku projektiranja in realizacije tehnoloških sistemov. Zaradi narave ciljnih sistemov je mehatronika multidisciplinarno področje, ki ga lahko obvladajo le ustrezno izobraženi kadri.

mehatronika