Elektrotehnika - 1. letnik - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika

Koda predmeta1. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 1. semester 
64254Svetlobna tehnikaISP30045751506SLO/ANG
64200Digitalno vodenjeOST45030751506SLO
64206Računalniški vidOST45030751506SLO/ANG
64203Razpoznavanje vzorcevOST45030751506SLO
64204Metode modeliranjaOST45030751506SLO
64250Umetni inteligentni sistemiISP45030751506SLO/ANG
64251Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkovISP45030751506SLO
64252Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in mediciniISP30045751506SLO
64253Konstruiranje elektronskih napravISP45030751506SLO/ANG
64255Mehatronski sistemiISP30045751506SLO
64256Akustika v komunikacijahISP45030751506SLO
64257Uporabna statistikaISP60015751506SLO/ANG
 Skupaj 1. semester      30 
 2. semester 
64205Avtomatizirani in virtualni merilni sistemiOST45030751506SLO
64202Vgradni sistemiOST30045751506SLO
64207Informacija in kodiOST45030751506SLO
64258Inteligentni sistemi za podporo odločanju (Modul A)IST45030751506SLO/ANG
64259Identifikacije (Modul A)IST45030751506SLO/ANG
64260Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura (Modul B)IST45030751506SLO
64261Tehniška kakovost (Modul B)IST45030751506SLO
64262Roboti v stiku s človekom (Modul C)IST30045751506SLO/ANG
64263Biomehanika (Modul C)IST45030751506SLO/ANG
64265SPreizkušanje elektronskih vezij (Modul D)IST45030751506SLO
64264SFotonika (Modul D)IST45030751506SLO
64266Alternativni viri električne energije in energetski trgi (Modul E)IST45030751506SLO/ANG
64267Energetika (Modul E)IST451515751506SLO/ANG
64268Elektronske napajalne naprave (Modul F)IST30045751506SLO
64269Materiali in tehnologije (Modul F)IST60015751506SLO
64270Terminalske naprave in uporabniški vmesniki (Modul G)IST45030751506SLO
64271SMobilnost in internet stvari (Modul G)IST45030751506SLO
 Skupaj 2. semester      30 
 Skupaj 1. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020

 

 

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

1. LETNIK
Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul A
*Inteligentni sistemi za podporo odločanju
*Identifikacija

Modul B
Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura
Tehniška kakovost

Modul C
*Roboti v stiku s človekom 
*Biomehanika 

Modul D
Fotonika
Preizkušanje elektronskih vezij

Modul E
*Alternativni viri električne energije in energetski trgi 
*Energetika

Modul F
Elektronske napajalne naprave
Materiali in tehnologije


Modul G
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki
Mobilni in telematski sistemi 


2. LETNIK
Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul H
Proizvodni management
Industrijska informatika
Seminar iz inteligentnega vodenja


Modul I
Slikovne tehnologije
Govorne tehnologije
Seminar iz biometričnih sistemov

Modul J
Internetne storitve in aplikacije
Internetna omrežja II

Modul K
Satelitske komunikacije in navigacija
Visokofrekvenčna tehnika


Sistem izbire posameznih izbirnih predmetov in modulov je razviden iz predmetnikov izbrane študijske smeri. Izbirne predmete in module študent izbere ob vpisu v naslednje študijsko leto oz. pri izpolnjevanju vpisnega lista.

*Predmet se izvaja v angleškem jeziku