Elektrotehnika - 2. letnik - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
64272Avtonomni mobilni sistemiOST45030751506SLO/ANG
64273Proizvodni management (Modul H)IST45030751506SLO
64319Industrijska informatika (Modul H)IST45030751506SLO
64275Seminar iz inteligentnega vodenja (Modul H) IST15060751506SLO
64277Govorne tehnologije (Modul I)IST45030751506SLO
64276Slikovne tehnologije (Modul I)IST30045751506SLO
64278Seminar iz biometričnih sistemov (Modul I)IST15060751506SLO
64305Napredne metode vodenja procesovISP45030751506SLO
64306Akustika in ultrazvokISP45030751506SLO
64307Komunikacija v razvoju in raziskavahISP30045751506SLO
64308Vezja pri visokih frekvencahISP45030751506SLO/ANG
64309Napredne tehnologije prenosa električne energijeISP45030751506SLO
64310Konstruiranje električnih strojevISP30045751506SLO
64311Komunikacijska elektronikaISP45030751506SLO
64312Fizika snoviISP60015751506SLO/ANG
 Skupaj 3. semester      30 
 4. semester 
64313Magistrsko deloOST000075030SLO
 Skupaj 4. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020

 

 

Predstavitev izbirnih predmetov in modulov

1. LETNIK
Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul A
*Inteligentni sistemi za podporo odločanju
*Identifikacija

Modul B
Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura
Tehniška kakovost

Modul C
*Roboti v stiku s človekom 
*Biomehanika 

Modul D
Fotonika
Preizkušanje elektronskih vezij

Modul E
*Alternativni viri električne energije in energetski trgi 
*Energetika

Modul F
Elektronske napajalne naprave
Materiali in tehnologije


Modul G
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki
Mobilni in telematski sistemi 


2. LETNIK
Izbirni predmeti


Izbirni moduli
Modul H
Proizvodni management
Industrijska informatika
Seminar iz inteligentnega vodenja


Modul I
Slikovne tehnologije
Govorne tehnologije
Seminar iz biometričnih sistemov

Modul J
Internetne storitve in aplikacije
Internetna omrežja II

Modul K
Satelitske komunikacije in navigacija
Visokofrekvenčna tehnika


Sistem izbire posameznih izbirnih predmetov in modulov je razviden iz predmetnikov izbrane študijske smeri. Izbirne predmete in module študent izbere ob vpisu v naslednje študijsko leto oz. pri izpolnjevanju vpisnega lista.

*Predmet se izvaja v angleškem jeziku