Vpisni pogoji in vpis

Podrobnejši podatki o vpisu v študijskem letu 2020/2021 so dosegljivi na spletni strani programa Uporabna statistika.

Za študijsko leto 2020/21 je razpisanih 20 vpisnih mest za redni študij ter 4 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

Razpis je objavljen na spletni strani UL Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2020/2021. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pošljejo na Fakulteta za Elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2020.

Opozorilo: Spletni sistem EVŠ neupravičeno zavrne možnost vpisa študentov, ki že imajo 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe oz. enakovredno izobrazbo po starem sistemu. Prosimo, da se v tem primeru obrnete na nas (info.stat@uni-lj.si) in pomagali vam bomo pri vpisu.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

O poteku vpisa bodo kandidati obveščeni po pošti, vsa obvestila pa bodo objavljena tudi na spletni strani.

Na magistrski drugostopenjski študij Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program prve stopnje s kateregakoli strokovnega področja.

Na drugostopenjski študij Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu študija prve stopnje.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe upošteva povprečna ocena na študijskem programu prve stopnje, dosedanjem univerzitetnem študijskem programu ali specializaciji (brez diplomskega oz. magistrskega dela). Pri razvrščanju kandidatov za vpis splošna povprečna ocena prinaša 100% točk.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.