Elektrotehnika - 1. letnik - Elektrotehnika, 3. stopnja

Struktura programa

1. letnik: organizirane oblike študija 30 KT

1. semester

KT

2. semester

KT

Predmet A

5

Predmet C

5

Predmet B

5

Predmet D

5

Raziskovalno delo 1

15

Raziskovalno delo 2

15

Seminar 1

5

Seminar 2

5

Skupaj

60

K1. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko
Nosilec predmet KT
01 Dolinar Gregor Izbrana poglavja iz matematike 5
02 Gyergyek Tomaž Električni pojavi v plazmi in osnove fuzije 5
03 Iglič Aleš Elektrostatika površin in nanostruktur 5
04 Križaj Dejan Elektromagnetika 5
05 Slivnik Tomaž Računska elektromagnetika 5
K 2. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave
Nosilec predmet KT
06 Bizjak Grega Inteligentne stavbe- v š.l. 19/20 se predmet NE IZVAJA 5
07 Mihalič Rafael Energetske pretvorbe in okolje 5
08 Pantoš Miloš Obratovanje elektroenergetskega sistema v tržnem okolju 5
09 Papič Igor Aktivna distribucijska omrežja 5
10 Čepin Marko Zanesljivost v elektroenergetiki 5
K 3. Katedra za elektroniko
Nosilec predmet KT
11 Možek Matej Senzorji in aktuatorji 5
12 Topič Marko Fotovoltaika 5
13 Smole Franc Nanoelektronika 5
14 Krč Janez Optoelektronika 5
15 Tuma Tadej Optimizacija pri avtomatizaciji načrtovanja elektronskih vezij 5
16 Žemva Andrej Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov 5
K 4. Katedra za merjenje in robotiko
Nosilec predmet KT
17 Agrež Dušan Merilna dinamika in tehnike elektromagnetne kompatibilnosti 5
18 Bojkovski Jovan Virtualni merilni sistemi 5
19 Drnovšek Janko Metrologija in kakovost sistemov 5
20 Kamnik Roman Inteligentni mobilni transportni sistemi 5
21 Mihelj Matjaž Večpredstavne interaktivne 3D tehnologije 5
22 Munih Marko Poglavja iz robotike 5
K 5. Katedra za mikroelektronske tehnologije
Nosilec predmet KT
23 Pleteršek Anton Integrirani mikrosistemi in analogno digitalna integrirana vezja 5
24 Strle Drago Napredni mikroelektronski sistemi: Izbrana poglavja 5
K 6. Katedra za mehatroniko
Nosilec predmet KT
25 Fišer Rastko Električni servopogoni v mehatroniki 5
26 Miljavec Damijan Sodobni električni stroji 5
27 Zajec Peter Pretvorniki v močnostni elektroniki 5
28 Vončina Danjel Krmiljenje in regulacija elektronsko komutiranih motorjev 5
K 7. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
Nosilec predmet KT
29 Atanasijević-Kunc Maja Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov 5
30 Perš Janez Strojni vid 5
31 Klančar Gregor Napredne metode vodenja avtonomnih sistemov 5
32 Štruc Vitomir Naključni procesi in signali 5
33 Dobrišek Simon Razpoznavanje vzorcev 5
34 Škrjanc Igor Inteligentno vodenje v sodobnih sistemih 5
K 8. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije
Nosilec predmet KT
35 Humar Iztok Načrtovanje, razvoj in upravljanje telekomunikacijskih sistemov 5
36 Kos Andrej Sistemi za obdelavo velikih količin podatkov 5
37 Košir Andrej Operacijske raziskave 5
38 Pogačnik Matevž Interaktivnost in uporabniška izkušnja v multimedijskih sistemih 5
39 Sodnik Jaka interakcija med človekom in strojem 5
40 Vidmar Matjaž Moderno načrtovanje radijskih komunikacij 5
41 Zajc Matej Ambientna inteligenca v multimedijskih okoljih 5
K 9. Katedra za biomedicinsko tehniko
Nosilec predmet KT
42 Likar Boštjan Slikovne tehnologije 5
43 Jarm Tomaž Merjenje in obdelava biomedicinskih signalovv š.l. 19/20 se predmet NE IZVAJA 5
44 Kotnik Tadej Mikrobioelektromagnetika 5
45 Pernuš Franjo Analiza medicinskih slik 5