Elektrotehnika - 4. letnik - Elektrotehnika, 3. stopnja

4. Letnik: organizirane oblike študija 20 KT

7. semester

KT

8. semester

Raziskovalno delo 7

Raziskovalno delo 8

10

30

Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom

10

Javni zagovor doktorske disertacije

10

Skupaj

60